Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kraftig opjustering af byggeomsætningen i 2014

Danmarks Statistik har revideret omsætningsstatistikken for 2014 baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Især i byggeriet er der tale om en markant opjustering

16. marts 2015. - De reviderede tal fra momsstatistikken giver et nyt facit for byggeriets indenlandske omsætning på 208,1 mia. kr. Det er en nominel vækst på hele 13,3 mia. kr. set i forhold til 2013. Procentvis lander 2014-stigningen i byggeriets indenlandske omsætning på flotte +6,9 pct., hvilket er det absolut største plus inden for det private erhvervsliv i 2014.

Forklaringen på 2014-omsætningsvæksten skal findes henholdsvis i 1. og 4. kvartal. I første kvartal lå den indenlandske byggeomsætning 4,3 mia. kr. højere end året før, især pga. storm- og stormflodsskaderne i kølvandet på orkanen Bodil.

Årets sidste kvartal var til gengæld præget af travlhed før lukketid for BoligJob-ordningen. Det er den primære forklaring på et kraftigt omsætningsplus på 5,2 mia. kr. i 4. kvartal 2014 sammenlignet med tilsvarende kvartal 2013.

- Vi har dermed fået et klart vidnesbyrd om, hvor populær BoligJob-ordningen faktisk var, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

- Og det er helt som forventet, idet Dansk Byggeri flere gange i løbet af de senere måneder har gjort opmærksom på, at der måtte forventes en opjustering af branchens endelige omsætningsfacit for 2014. Det er så sket i dag, siger Bo Sandberg.

Når det især er inden for byggeriet, der har fundet en kraftig opjustering af omsætningstallene sted, så skyldes det, at 2014 bød på længere momsindberetningsfrister for de små virksomheder, som udgør rygraden i bygge- og anlægsbranchen.

- De nye reviderede tale fra Danmarks Statistik giver også bedre overensstemmelse mellem omsætnings- og beskæftigelsesvæksten i 2014. Byggebeskæftigelsen steg med 2,7 pct. og den indenlandske omsætning altså med 6,9 pct. Når omsætningen typisk stiger noget mere end beskæftigelsen, skyldes det, at en del af efterspørgselsstigningen kan håndteres med den eksisterende bemanding, siger Bo Sandberg.

Udover reviderede 2014-tal, har Danmarks Statistik i dag også offentliggjort foreløbige omsætningstal for januar 2015. Disse tal peger igen på meget kraftig vækst i byggeomsætningen på 9-10 pct. i forhold til 2014.

- Og igen skal vi finde forklaringen i ophøret af BoligJob-ordningen, idet fakturering og betaling blot skal finde sted inden 28. februar. Derfor optræder en del af decembers BoligJob-opgaver først i omsætningsstatistikken for januar og februar, siger Bo Sandberg.

For det samlede danske erhvervslivs omsætningsudvikling er det nye facit for hjemmemarkedet i 2014 positiv med en omend moderat omsætningsvækst på 0,5 pct. Udover i byggeriet, er det især transport, finansiering, forsikring hoteller, restauranter og rejsebureauer mv., der har registreret markant omsætningsvækst i 2014.

- Vi forventer, at det bliver servicesektoren, der trækker dansk økonomi i positiv retning i 2015, da byggeriet desværre kommer til at trække modsat som følge af ophør af BoligJob-ordningen, slutter Bo Sandberg.

 

Kontaktinformation

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32