Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kun moderat omsætningsvækst i byggeriet 2014

De seneste omsætningstal fra Danmarks Statistik er rystende læsning. Med en negativ vækst på 0,1 pct. bekræfter de, at det heller ikke blev i 2014, at hjemmemarkedet rejste sig fra sin zombie-lignende dvaletilstand

13-02-2015

Ifølge Danmarks Statistik rundede bygge- og anlægsbranchen i 2014 lige akkurat milepælen med over 200 mia. kr. i indenlandsk omsætning.

- Helt præcis blev 2014-facit, at byggebranchen omsatte for 200,5 mia. kr. Det er en nominel vækst på 5,8 mia. kr. set i forhold til 2013. Procentvis lander stigningen på moderate 3,0 pct. i forhold til 2013, konstaterer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Forklaringen på 2014-omsætningsvæksten skal primært findes tilbage i 1. kvartal. Alene her lå byggeomsætningen 4,3 mia. kr. højere end i tilsvarende kvartal året før. Men der var også et sammenfald af mange positive omstændigheder for branchen tilbage i begyndelsen af 2014: Vinteren var mild, Boligjobordningen var genindført og der var voldsomme engangseffekter fra udbedring af storm- og stormflodsskader i kølvandet især på orkanen Bodil, som ramte landet i december 2013, siger Bo Sandberg.

Længere momsfrister i 2014
Dansk Byggeri forventer en moderat opjustering af byggeomsætningen i slutningen af 2014, da denne delvis er baseret på skøn fra Danmarks Statistisk side. 2014 har nemlig budt på forlængede momskredittider for de små virksomheder og dermed også længere momsindberetningsfrister end tilfældet var i 2013.

- De forlængede momsindberetningsfrister giver lidt slør i statistikken, særligt fordi slutningen af 2014 var præget af travlhed med renoveringsopgaver før BoligJob-ordningens ophør - og disse opgaver udføres i stor stil af lokalt funderede små og mellemstore virksomheder med længere momsindberetningsfrister, siger Bo Sandberg.

Hjemmemarked fortsat i zombie-tilstand
Med Danmarks Statistiks nye omsætningstal kan der gøres status for hjemmemarkedet i 2014: Opgjort i løbende priser faldt erhvervslivets samlede indenlandske omsætning 0,1 pct. i forhold til det også sløje 2013. Og hvis man korrigerer for den ganske vist historisk lave inflation, bliver facit et lidt større minus på 0,7 pct.

- Det er rystende, at den indenlandske omsætning har ligget så stille også mod slutningen af 2014. Det må konstateres, at 2014 heller ikke blev året, hvor hjemmemarkedet vågnede af sin zombie-lignende tilstand. Dagens tal lover ikke godt for den indenlandske del af BNP-udviklingen i 4. kvartal, siger Bo Sandberg.

Udover i byggeriet er det reelt kun i nogle af servicesektorens brancher, der kan måles indenlandsk omsætningsvækst, som ligger signifikant højere end inflationen. Det drejer sig om transport, hoteller, restauranter, finansiering og forsikring.

- Fremadrettet er der dog fortsat lidt mere grund til optimisme her i 2015. Den øjeblikkelige cocktail bestående af olieprisfald, negative renter og ECB-forsøget på at stimulere Eurozonens økonomi trækker alt sammen i retning af et højere privatforbrug i år end sidste år, slutter Bo Sandberg.

Kontakt:
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri , telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32