Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lad nu økonomien få lov at komme i omdrejninger!

Det er positivt, at de lave oliepriser fungerer som en årlig skattelettelse på ca. 12 mia. kr. til forbrugere og virksomheder. Og det er glædeligt, at vækst og nye job kommer til os igen. Men der er et langt stykke til, vi har indhentet det, som er mistet under finanskrisen

Fælles indlæg af cheføkonomer Bo Sandberg, Dansk Byggeri og Jan Kæraa Rasmussen, LO

Bragt i Børsen 16. april 2015- Hvis der er noget, som har kendetegnet dansk økonomi de seneste 4-5 år, så er det, at de offentlige finanser systematisk har overrasket positivt, mens den økonomiske vækst desværre næsten ligeså systematisk har overrasket negativt.

Med det fremrykkede Konvergensprogram forleden, har regeringen - formentlig utilsigtet – via sine foreløbige fremtidsskøn for offentlige underskud på hhv. 2,6% af BNP i 2016 og 2,7% af BNP i 2017 igangsat en debat i Børsen, om der er luft nok i budgetterne til at undgå igen at komme i konflikt med EU´s budgetregler. Vi tror dog ikke, der er nævneværdig risiko for, at det går så galt.

For det første indebærer EU´s pragmatiske praksis omkring sikkerhedsmargener, at Danmark reelt først vil modtage henstillinger, hvis der er udsigt til, at det faktiske underskud i flere år vil overstige 3½ pct. af BNP, eller hvis det strukturelle underskud overstiger 0,8 pct. af BNP. Det er os selv, der med budgetlovens krav om et maksimalt strukturelt budgetunderskud på 0,5 pct. af BNP har valgt at binde os endnu strammere til den odyssiske mast end EU-reglerne tilsiger.

For det andet er Finansministeriet notorisk meget forsigtig i sine budgetskøn. I perioden 2010-2014, har de offentlige finanser samlet set udviklet sig 197 mia. kr. bedre end de skiftende regeringer har skønnet primo de enkelte år. Og det har vel at mærke været med fuldt kendskab til de større saldo-påvirkende politiske indgreb, som stod for døren i de enkelte år. Fx vidste man godt ved indgangen til 2012, at der ville finde en efterlønsudbetaling sted, ligesom man primo 2013 godt vidste, at skattereformens omlægning af kapitalpensioner ville træde i kraft det år osv.

Det er især indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL) og den fremrykkede afgift på aldersopsparing – den såkaldte ”pensionsfinte” - der driller Slotsholmens overforsigtige prognosemagere. Og i det nye Konvergensprogram fortsætter den forsigtige budgettering. Fx skønnes indtægterne fra PAL-skatten at blive mere end halveret i 2016 for så at falde yderligere til et historisk lavpunkt på kun 4 mia.kr. i 2017. Ræsonnementet er, at de senere års ekstraordinært høje afkast på pensionsopsparing på et tidspunkt må modsvares af afkast, der er lavere end gennemsnittet. Men udover forfatterne til Konvergensprogrammet, er det vist kun Warren Buffet eller lignende typer, der ved om det sker lige præcis i 2017.

Sidst, men ikke mindst, mangler vi en ny konjunkturvurdering fra regeringen. Meget tyder på, at vi omsider er på vej ind i en bedre vækstperiode. Senest har Nationalbanken forudsagt 100.000 nye job de næste 3 år. Det må tiden naturligvis vise. Men 2015´s kraftige udefrakommende stimuli til dansk økonomi vil formentlig betyde en højere jobvækst end regeringen forventede, da finansloven blev vedtaget i december – med alt hvad det indebærer af budgetforbedring.

Vores konklusion er, at der ikke er grund til at stramme finanspolitikken på nuværende tidspunkt. Det er positivt, at de lave oliepriser fungerer som en årlig skattelettelse på ca. 12 mia. kr. til forbrugere og virksomheder. Og det er glædeligt, at vækst og nye job kommer til os igen. Men der er et langt stykke til, vi har indhentet det, som er mistet under finanskrisen. Selv hvis Nationalbankens forudsigelser skulle holde stik, vil vi stadig ligge under den normale produktionskapacitet i 2017.

Det vil derfor næsten ikke være til at bære, hvis overforsigtige vurderinger af de offentlige finanser og manglende erkendelse af finanskrisens dybde endnu engang medfører for tidlig opstramning af finanspolitikken.