Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lidt flere beskæftigede, men lidt færre arbejdstimer

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 3. kvartal på det samlede danske arbejdsmarked præsteret 0,1 pct. færre arbejdstimer end i kvartalet før. Til gengæld steg beskæftigelsen 0,2 pct. i årets tredje kvartal

- Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. Med færre præsterede arbejdstimer bekræfter dagens tal, at der var en vis opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Til gengæld er der kommet flere i beskæftigelse, og den overordnede tendens på arbejdsmarkedet peger fortsat svagt opad. Det er dog kun i den private sektor, der i øjeblikket skabes job.

- Når den private sektor bliver ved at skabe job, skyldes det en reel og bredt funderet fremgang, som også går igen i andre statistikker. Der er fremgang i industri, byggeri, handel og service, siger Bo Sandberg og tilføjer:

- Derudover er der en tendens til, at virksomhederne holder på arbejdskraften selv i de perioder, hvor der er mindre travlt, for at undgå besvær og transaktionsomkostninger ved jobskift. Derfor er det heller ikke så overraskende, at vi her i 3. kvartal ser et lille fald i de præsterede arbejdstimer samtidig med, at beskæftigelsen stadig stiger.

Ifølge Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er der siden begyndelsen af 2013 og frem til i dag netto skabt 56.300 nye job på det samlede arbejdsmarked.

- Bygge- og anlægsbranchen kom lidt senere i gang med jobskabelsen end resten af det private arbejdsmarked, men i byggeriet er der fra bunden blev nået i 4. kvartal 2013 og til og med 3. kvartal 2015, kommet godt 6.000 flere beskæftigede, konkluderer Dansk Byggeris cheføkonom.

Kontakt
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65