Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Debat: Løsningen er flere boliger

Billige boliger kræver flere boliger. Tre steder kan der sættes ind: mere nybyggeri, bedre udnyttelse af boligmassen og en standardiseret byggeproces

15-01-2015

Debatindlæg af Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri

Tilbage i 2007 fyldtes gader og stræder med bannere med ordene ”kom hjem, jyder”. Reklamen var en direkte opfordring til de mange, der var flyttet til København for at studere, om at vende snuden hjemad og bosætte sig i deres gamle lokalområder. De gamle fødebyer havde brug for kompetent arbejdskraft, og i en humoristisk tone blev der spillet på, at storbylivets glæder godt kunne overføres til et liv længere ude på landet – og man kunne jo altid tage ”en kop kaffe med låg under armen, hvis det gør turen lettere”.

Kampagnen var sjov, og jeg husker den stadig flere år efter. Men kampagnen var ikke stærk nok til at holde urbaniseringens kræfter tilbage. Unge mennesker valfarter fortsat til byerne i ufortrøden stil. Der er flere optagne på universitetet i år end tidligere, og hvad værre er – set fra udkantsdanmarks perspektiv – vender de unge ikke hjem. Tværtimod bliver de boende i byen, også efter familien er stiftet, og arbejdslivet er begyndt.

Mens Københavns Kommune jævnligt jubler over de knap 1.000 nye indbyggere, kommunen får om måneden, så stiller det de mange tilflyttere med en større hovedpine. Der er rift om boligerne, og presset bliver ikke mindre fremadrettet. Det presser priserne opad. Så meget at de seneste tal fra Realkreditrådets boligmarkedsstatistik dokumenterer en mere end 140 % stigning i både huspriser og ejerlejlighedspriser siden 2000 for København.
Ret beset ville det pressede boligmarked blive løsnet op, hvis langt flere gjorde, som reklamen foreskrev – rejste hjem. Men der er også positive aspekter ved, at tilflytterne bliver boende. Urbaniseringen udløser en produktivitetsgevinst i byerne, og som Danmarks vækstmotor kommer det hele landet til gode. Derfor skal der også være boliger nok til tilflytterne.

Tre veje til billigere boliger
Antallet af nybyggede boliger i hovedstaden kan ikke følge med boligbehovet, og selv hvis de nye byområder i både Nordhavn, Ørestaden og på Carlsberg-grunden indregnes, så er der behov for, at den by, vi kender i dag, fortættes, hvis boligpriserne ikke skal tage på yderligere himmelflugt. Det nuværende niveau for prisstigninger kan vi ikke holde til i længden. Det vil medføre risikoen for, at en boligboble rykker nærmere. Den mest åbenlyse måde at undgå dyrere boliger på er dermed at bygge flere.

Foruden flere boliger er der behov for at fokusere på, om boligmassen stemmer overens med de behov, der er hos borgerne. I byen skaber mange singler fx behov for flere mindre boliger, fordi de ofte bor alene. Trods bofællesskaber og deleøkonomi er blevet populært, så udnytter vi ikke boligmassens potentiale til fulde, når singlerne bor i boliger, der sagtens kan rumme flere beboere. Samtidig bliver det de få forundt, da det for mange singler vil være for dyrt at sidde i en større bolig. En anden måde at sikre billigere boliger, er at udnytte den eksisterende boligmasse bedre.

Den tredje måde at sikre billigere boliger på, er at høste de stordriftsfordele, som er mulige at høste i byggeprocessen. Unikke byggerier giver livskvalitet for den enkelte borger, men de enkelte elementer i byggeriet kan standardiseres, så byggeklodserne er identiske, selvom slutproduktet varierer. En mere standardiseret byggeproces vil give billigere boliger.

Samlet set giver det tre veje til billigere boliger; Nybyggeriet skal øges, så udbuddet matcher efterspørgslen, boligmassen skal udnyttes effektivt, det vil sige, den skal være i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov, og den dybe tallerken skal ikke genopfindes for hvert byggeprojekt, man kan sagtens standardisere visse elementer og samtidig få unikke boliger.

Debatindlægget har været bragt i Altinget, 15. januar 2015

Kontakt
Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, 51 30 95 37