Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Manglende prioritering af bygninger i nyt klimaråd vækker undren

Danmarks første klimaråd er blevet nedsat. Det har været imødeset med spænding i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri undrer sig over, at bygningsområdet ikke er afspejlet i sammensætningen af rådet

24-02-2015  Klimarådets vigtigste opgave bliver at rådgive politikerne om, hvordan Danmark gradvis kan frigøres fra de fossile brændsler. Rådets formand er Peter Birch Sørensen, og derudover er der udpeget fem klimavismænd med ekspertviden inden for landbrug, fødevarer, hav, transport og energi og økonomi.

- Men altså ikke udtalt ekspertviden om bygninger, hvilket kan undre, idet bygninger står for 40 pct. af energiforbruget. Det er et meget stort vidensgab og en prioritering, der kræver, at byggeriet på anden måde må involveres i arbejdet, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Klimarådet skulle i første omgang kun have bestået af fem medlemmer, og bygninger indgik ikke som fagligt område. Men efter høringsprocessen blev rådet udvidet med et ekstra medlem og bygninger skrevet ind i loven, som et vigtigt område på lige fod med energi, transport, landbrug, miljø, natur og økonomi. Derfor var der en klar forventning om, at Klimarådet også ville inkludere en ekspert med viden om energiforbrug i tilknytning til bygninger.

- De nedsatte eksperter i Klimarådet er alle yderst kvalificerede på deres områder. Men det er beklageligt, at bygninger ikke får en selvstændig og større rolle i betragtning af det store potentiale for energibesparelser og dermed et omkostningseffektivt bidrag til et fossilfrit  samfund., slutter Michael H. Nielsen.

Klimarådets første rapport til politikerne forventes i slutningen af 2015.

Læs mere om det nye Klimaråd

Læs også Byggeriets Energianalyse 2015 med 26 klima- og energipolitiske forslag

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32