Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Midlertidigt tilbageslag for dansk økonomi

BNP-udviklingen i 3. kvartal skuffede både hvad kvartals- og årsvæksten angår. Dansk Byggeri forventer dog, at tilbageslaget er midlertidigt

Ifølge de foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik landede den sæsonkorrigerede BNP-vækst på -0,1 % i tredje kvartal. Så efter 8 kvartaler i træk med positiv - om end yderst moderat - kvartalsvis BNP-vækst, peger pilen nu i den forkerte retning.

- Det har været et broget økonomisk efterår. Forleden blev BNP i 2012-2014 opjusteret med i alt 46 mia. kr. - fordi investeringerne har udviklet sig bedre end hidtil beregnet. Og arbejdsmarkedet fortsætter sin gode stime med ca. 3.000 nye private job hver måned. Men eksporten er i bakgear, og de nye BNP-tal må også siges at dumpe ned i den negative vægtskål, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. 

- Det, der gør økonomiens ”kongetal” til en tynd kop the, er skuffelser både i den sæsonkorrigerede kvartalsvækst og i den vigtigere årsvækst, der landede på yderst beskedne +0,9 % i 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. kvartal 2014. Dette sløje facit er også med til at trække den samlede årsvækst i de første tre kvartaler af 2015 ned på moderate +1,4 %, siger Bo Sandberg.

Ifølge Dansk Byggeri er det eneste større lyspunkt hjemmemarkedet i skikkelse af privatforbruget, der i øjeblikket er den primære vækstmotor.

- Privatforbruget ser endelig ud til at røre på sig med en årsvækst på 2,4 % i de første tre kvartaler af 2015. Og det er vel at mærke ikke kun bilsalget, der driver forbruget i vejret, understreger Bo Sandberg.

De nye BNP-tal har ifølge Dansk Byggeri skabt ny usikkerhed om opsvinget.

 - I modsætning til recession, findes der ikke nogen officiel definition på et økonomisk opsving. Men med en negativ sæsonkorrigeret vækst og en årsvækst under den strukturelle trendvækst på ca. 1½ %, så kan det ikke længere hævdes, at dansk økonomi samlet set befinder sig i et opsving, selvom vi isoleret set har gjort det længe, hvis man alene fokuserer på arbejdsmarkedet, siger Bo Sandberg.

Heller ikke når man stiller skarpt på bygge- og anlægsinvesteringerne, er der ifølge Dansk Byggeri noget som helst godt nyt at hente i de foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal.

- Nationalregnskabets foreløbige tal for bygge- og anlægsinvesteringer skal tages med store forbehold. Når det er sagt, er der tale om et sløjt og i bedste fald fladt investeringsomfang i byggeriet, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Der var tilbagegang både for boliginvesteringer og på anlægsområdet i 3. kvartal. Og ser man på de første tre kvartaler af 2015 samlet set, så modsvares nedgangen i boliginvesteringer på 1,6 % kun lige akkurat af en vækst på +1,8 % i kategorien ”andet byggeri og anlæg. Når boliginvesteringerne tilsyneladende bevæger sig baglæns i 2015, kan det skyldes, at den ventede neddrosling af renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor nu for alvor slår igennem i tallene, der dog fortsat præges af usikkerhed som følge af forsinkede BBR-indberetninger, slutter Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32