Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt beskedent fald i antal offentligt forsørgede

Der er færre på efterløn, førtidspension og sygedagpenge. Antallet af offentligt forsørgede er på et år faldet med 22.600 fuldtidspersoner. Dansk Byggeri glæder sig over den positive retning, men fortidens synder gør, at vi halter efter Sverige og Tyskland

Danmarks Statistik har netop offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving var der fra 1. til 2. kvartal 2015 et fald på 5.800 offentligt forsørgede. Opgjort på årsbasis er antallet af offentligt forsørgede faldet med 22.600 fuldtidspersoner.

I alt er der nu 754.700 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (ekskl. SU-modtagere) i de erhvervsaktive aldre.

- Det svarer til ca. 21 pct. af de 16-64-årige. Til sammenligning er de tilsvarende tal i Sverige ca. 15 pct. og i Tyskland ca. 16 pct. af de 16-64-årige, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og uddyber:

- Arbejdsmarkedsreformerne er begyndt at virke. Antallet af offentligt forsørgede bevæger sig på femte år med små skridt i positiv retning. Og i de seneste to år har denne statistik også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi er ved at være ud af krisen. Og som med flere andre økonomiske nøgletal er vi også i statistikken for antal offentligt forsørgede nu rykket frem til start. Vi nærmer os niveauet fra 2008, da finanskrisen satte ind, hvor der var godt 752.000 offentligt forsørgede, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

- Dansk økonomi er grundlæggende ganske sund, og finanspolitikken er holdbar. Derfor er det forkert at karakterisere Danmark som en brændende platform. Den slags skræmmebilleder bør man reservere til lande som Grækenland. Men når det er sagt, er det i opgangstider, det gør mindst ondt at reformere. Således vil det være rettidig omhu at bruge det kommende opsving til at fortsætte reformsporet indenfor bl.a. uddannelse, tilbagetrækning og skat, siger cheføkonomen.

Det samlede fald i antal offentligt forsørgede på ca. 22.600 fuldtidspersoner det seneste år skyldes iflg. Danmarks Statistik især, at der er blevet 9.200 færre på efterløn, 7.500 færre på førtidspension og 5.000 færre på sygedagpenge. I modsat retning trækker knapt 11.000 flere på de nye ressource- og jobafklaringsforløb.


Kontakt
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65