Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nytårstømmermænd i byggeriet og i industrien

Byggeriets konjunkturbarometer udtrykker branchens fremtidsforventninger, og de har som forventet taget et nyt dyk fra november til december. Også industrien hænger med næbbet, mens servicesektoren lige akkurat holder skansen med status quo

06-01-2015


- Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer var på grund af stormskaderne midlertidigt oppe at snuse til positive værdier i foråret 2014, men det føles som meget længe siden nu. Der har været en støt, nedadgående tendens i branchens fremtidsforventninger gennem hele 2. halvår af 2014, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Det er især branchens vurdering af ordrebeholdningen, der trækker Danmarks Statistiks sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg ned fra -12 i november til -14 i december.

- Især små og mellemstore byggevirksomheder befinder sig i orkanens øje af det stop-and-go-forløb med hamstring af BoligJob-opgaver mod slutningen af 2014. Nu er der så indtrådt et tilsvarende opgavemæssigt tomrum her fra det endnu meget nye 2015, hvor ordningen desværre er ophørt, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri peger på, at renoveringsaktiviteten rammes tredobbelt negativt i 2015. Først og værst med ophøret af håndværkerfradraget, men effekten forstærkes af fraværet af 2014-stormskaderne, ligesom renoveringen af den almene boligsektor også - trods det nye forlig på området – drosles ned i 2015 i forhold til sidste år.

Anlægsentreprenører mangler specialiseret arbejdskraft
Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsninger, byggeriets virksomheder oplever. Der er fortsat en væsentlig større andel af bygge- og anlægsbranchen (virksomheder, der repræsenterer 29 % af beskæftigelsen), der angiver mangel på efterspørgsel som produktionsbegrænsning sammenlignet med de 10%, der oplever mangel på arbejdskraft.

- Selvom der ikke er generelle flaskehalse i byggeriet - hvilket også lønudviklingen bekræfter - så bliver man nødt til at rette en vis opmærksomhed mod den mangelsituation, som anlægsentreprenører, svarende til 19 pct. af beskæftigelsen, oplever. Her er det dog snarere ingeniører med særlige kompetencer og i mindre grad arbejdere, der er mangel på, siger cheføkonomen.

Nytårstømmermænd i hele erhvervslivet
Samlet indebærer konjunkturbarometrene for erhvervslivets hovedbrancher et tilbageskridt for dansk økonomi, ikke mindst industrien, der lider under Ukraine-konflikt og lavvækst i eurozonen.

- Et kraftigt fald i industriens forventninger kombineret med et moderat fald i byggeriet og status quo i servicesektoren, giver tilsammen en negativ konklusion for erhvervslivet fra starten af 2015, slutter Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19 - bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32 – moh@danskbyggeri.dk