Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Offentlige finanser bliver ved at overraske positivt

Overskuddet på den offentlige saldo 2014 er netop opjusteret med yderligere ca. 10 mia. kr. og lander på +34,6 mia. kr. Dansk Byggeri glæder sig over, at de offentlige finanser i øjeblikket ikke udgør en binding på dansk økonomi, men opfordrer til rettidig omhu

02.06.15

De seneste fem år har de offentlige finanser systematisk overrasket positivt. Hvis man sammenligner de skiftende regeringers egne forventninger til de offentlige finanser i begyndelsen af året med, hvordan de faktisk har udviklet sig, så har Dansk Byggeri på baggrund af Danmarks Statistiks tal regnet sig frem til, at den offentlige saldo i årene 2010-2014 i alt har udviklet sig 208 mia. kr. bedre end forventet.

- 208 mia. kr. er en pæn sjat penge også her først på måneden, og de mange milliarder har bidraget til en bedre polstring af dansk økonomi bl.a. i form af sparede renteudgifter, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg, der uddyber:

- De skiftende regeringers fejlskøn skyldes vel at mærke ikke uforudsete politiske ændringer i løbet af de enkelte år. Ekstraordinære effekter som efterlønsreform, omlægning af kapitalpensioner mv. har været indregnet primo de enkelte år. Men bl.a. er provenuet fra omlægning af kapitalpensioner konsekvent blevet undervurderet, ligesom de statslige indtægter fra pensionsafkastskatten notorisk skønnes for lavt.

Offentligt overskud på næsten 35 mia. kr. i 2014
Det er især engangsindtægter fra kapitalpensionsomlægningen, som har sikret overskud på de offentlige finanser i 2014, og resultatet på bundlinjen er nu løftet til et plus på knapt 35 mia. kr. i 2014.

- Og vi har formentlig ikke set den sidste opjustering endnu, siger Bo Sandberg og forklarer:

- Selvom vi fortsat skubber en stor gældsbyrde foran os til de kommende generationer, understreger de nye tal, at det ikke er de offentlige finanser, der i øjeblikket er vores største samfundsøkonomiske udfordring. På kort sigt er udfordringen tværtimod at holde hånden under den spirende fremgang, som skyldes olieprisfald, lave renter samt lav effektiv kronekurs. De effekter skal vi have kanaliseret over i et selvbærende opsving, så vi kan indhente noget af det tabte i forhold til vores nabolande Tyskland, Sverige, Norge, Polen og Storbritannien.

Derfor maner Dansk Byggeri også til besindighed omkring de offentlige finanser på kort sigt:

- Der er ingen grund til panik omkring de offentlige finanser hverken i 2015, 2016 eller 2017. Som bl.a. de økonomiske vismænd har pointeret, kommer vi ikke til at få nogen EU-henstilling. Hertil kommer, at konjunkturforbedringen også vil smitte positivt af på de offentlige finanser, siger Bo Sandberg, men understreger samtidig:

- På længere sigt – fra omkring 2020 og frem – er den økonomiske udfordring dog intakt. Derfor skal man allerede nu vise rettidig omhu med fortsatte struktur- og uddannelsesreformer, som sikrer, at en større andel af befolkningen i de arbejdsdygtige aldre bidrager aktivt på arbejdsmarkedet.

Kontaktinformation:
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65