Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Offentlige investeringer halter efter nabolandene

Med tal for sidste kvartal kan der gøres status for de offentlige finanser i 2014. Det endte med et offentligt overskud på 24 mia. kr., som i høj grad kan tilskrives engangsindtægter fra kapitalpensionsomlægningen i de tre sidste kvartaler af 2014

25-03-2015  Selvom vi fortsat skubber en stor gældsbyrde foran os til de kommende generationer, understreger dagens tal fra Danmarks Statistik, at det ikke er de offentlige finanser, der er vores største samfundsøkonomiske udfordring.

- På kort sigt er udfordringen at fastholde de gode økonomiske takter, som stammer fra olieprisfald, lave renter, lav inflation samt svækket effektiv kronekurs, og få disse kanaliseret over i et muligt kommende, bredt funderet, selvbærende opsving – uden at gå i panik og stramme op for hurtigt, som Nationalbanken underligt nok anbefaler, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- På længere sigt er udfordringen især fortsatte struktur- og uddannelsesreformer, der sikrer, at en større andel af befolkningen i de arbejdsdygtige aldre bidrager aktivt på arbejdsmarkedet fremfor at være i passiv forsørgelse. Dermed sikres også flere hænder på arbejdsmarkedet og til virksomhederne.

Det generelle billede de seneste 4-5 år har været, at de offentlige finanser systematisk overrasker positivt, mens den økonomiske vækst desværre lige så systematisk har overrasket negativt. Bo Sandberg peger på, at hvis man sammenligner de skiftende regeringers egne forventninger til de offentlige finanser i begyndelsen af året med, hvordan de faktisk har udviklet sig, så har den offentlige saldo i årene 2010-2014 i alt udviklet sig 197 mia. kr. bedre end forventet.

- 197 mia. kr. er en pæn sjat penge her sidst på måneden. Og fejlskønnene skyldes vel at mærke ikke uforudsete politiske ændringer i løbet af de enkelte år. Ekstraordinære effekter som efterlønsreform, omlægning af kapitalpensioner mv. har været indregnet primo de enkelte år. Men bl.a. er provenuet fra omlægning af kapitalpensioner konsekvent blevet undervurderet, ligesom de statslige indtægter fra pensionsafkastskatten notorisk skønnes for lavt.

Den foreløbige oversigt fra Danmarks Statistik viser, at de nominelle offentlige investeringer voksede fra 68,3 mia. kr. i 2013 til 73,2 mia. kr. i 2014. På papiret er syv procent på et enkelt år udtryk for en pæn vækst, men Bo Sandberg understreger, at det skal ses i lyset af mindst 15 år med underinvestering og nettonedslidning af kapitalapparat til følge.

- Modsat af hvad der ellers fremgår af den offentlige debat, så er de offentlige investeringer i Danmark – med et gennemsnitligt niveau på ca. 2 pct. af BNP i perioden 2000-2013 – markant lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med som Holland, Sverige, Frankrig og Norge. De har alle i samme periode haft et offentligt investeringsomfang på godt og vel 3 pct. af BNP, slutter Bo Sandberg.

Bo Sandberg henviser til Finansministeriets publikation ”En samlet strategi for offentlige investeringer” fra september 2014 (figur 6.1., side 87).

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32