Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Opsvinget kommer, men med endnu en forsinkelse

Den nye regerings kasseeftersyn er ”inden for skiven” med en lille nedjustering af BNP-væksten og en mere realistisk vurdering af boliginvesteringerne. Dansk Byggeri mener dog, at Finansministeriets vurdering af de offentlige finanser er ekstremt pessimistisk

Med dagens Økonomiske Redegørelse og kasseeftersyn nedjusterer regeringen skønnet for den økonomiske vækst i år fra +1,7 pct. til +1,5 pct.. Det sker under indtryk af et tilsyneladende forholdsvis svagt 2. kvartal.

- Der var i 2. kvartal betydelige bump på vejen, hvor både eksport og privatforbrug har skuffet. Den nye økonomiske redegørelse giver derfor et realistisk billede af tilstanden i dansk økonomi. Retningen er positiv, og det gælder i særdeleshed arbejdsmarkedet. Men det meste tyder på, at opsvinget først bliver officielt senere på efteråret, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Nedjustering af boliginvesteringer
Dansk Byggeri roser byggedelen af den Økonomisk Redegørelse, hvor regeringen nedjusterer skønnet for væksten i boliginvesteringer i 2015, der siden maj er ændret fra +4,0 pct. til +1,0 pct.

- Det nye skøn for boliginvesteringerne i 2015 er nu mere realistisk og stemmer godt overens med Dansk Byggeris konjunkturvurdering. Nybyggeriet stiger kun svagt fra lavt udgangspunkt, og samtidig har der i 2015 været fravær af stormskader og af BoligJob-ordningen i en del af året. Fremadrettet er der grund til en vis optimisme, blandt andet fordi der er flere hushandler og dermed også et større renoveringsomfang, siger Bo Sandberg.

Meget pessimistisk vurdering af offentlige finanser
Efter regeringsskiftet er udsigterne for den offentlige saldo i 2015 nedjusteret kraftigt. I maj var skønnet -26 mia. kr., og det er nu markant nedjusteret til hele -54 mia. kr.

- Regeringens skøn for de offentlige finanser er til den pessimistiske side. I de forudgående fem år er der tilsammen fosset 208 mia. kr. mere ind i statskassen, end der var skønnet ved indgangen til de enkelte år. Og selvom det ikke er nogen naturlov, at skønnene altid viser sig for pessimistiske, vil det undre mig, hvis ikke vi også kommer til at se opjusteringer af skønnene for den offentlige saldo i de kommende økonomiske redegørelser, siger Bo Sandberg.

Hold tungen lige i munden!
Dansk Byggeri opfordrer til at holde fast i den planlagte stramhedsgrad i finanspolitikken på
-0,3 pct. af BNP i 2016 og advarer også mod, at samfundsnødvendige investeringer udskydes for at give plads til højere offentligt forbrug på de ”bløde” velfærdsområder.

- Hidtil har der ligget en lille stramning med negativ finanseffekt på 0,3 pct. af BNP i 2016 i pipelinen. Det er i Dansk Byggeris optik en passende dosering af finanspolitikken. Denne bør ikke strammes yderligere, eftersom fx de private investeringer langt fra befinder sig i selvbærende fremgang, siger Bo Sandberg og tilføjer:

- Særligt vil vi advare mod, at de kortsigtede valgløfter på de bløde velfærdsområder finansieres ved at neddrosle de samfundsnyttige offentlige investeringer, som er en forudsætning for langsigtet vækst i økonomien.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32