Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Parcelhusbyggeriet kravler opad

For første gang længe er der fremgang at spore i nybyggeri af parcelhuse. Men ellers er der ikke noget nyt under solen i byggevirksomheden i 1. kvartal 2015, hvor især erhvervsbyggeriet fortsat skuffer fælt – her er det spirende opsving endnu ikke slået igennem

06-05-2015  Ifølge Danmarks Statistik blev der i 1. kvartal 2015 påbegyndt 853.000 kvm. Det er 6.000 kvm. mere end i 1. kvartal 2014 – altså en mikroskopisk vækst på 0,7 %.  

- Der er en fremgang på ca. 5 % i nybyggeriet af boliger. Men det modsvares af en tilbagegang på ca. 7,5 % indenfor erhvervsbyggeriet, konstaterer Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.  

- Nybyggeriet er kun langsomt ved at rejse sig fra det historiske lavpunkt i 2013. Men det er værd at hæfte sig ved, at parcelhusbyggeriet går fremad, eftersom dette meget vel kan vise sig at være en varig tendens og ikke blot et enkelt kvartals udsving, siger Bo Sandberg og uddyber:  

- Den lave rente og de historisk mange lånekonverteringer i 2015 har givet mange boligejere flere penge mellem hænderne. Samtidig er boligmarkedet generelt – om end med betydelige geografiske udsving – i bedring. Og når priserne på eksisterende boliger bevæger sig opad, er det relativt mere fordelagtigt at bygge nyt, siger Bo Sandberg.  

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 1. kvartal 2015 påbegyndt 1.117 enfamiliehuse mod 872 i 1. kvartal 2014. Dvs. en fremgang på ca. 250 parcelhuse på et enkelt kvartal, sammenlignet med sidste år.  

Ifølge Danmarks Statistik skal opgørelsen af byggeaktiviteten altid tages med store forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Danmarks Statistik søger at korrigere for denne forsinkelse.  

Ser man på hele boligmarkedet, er der i den første offentliggørelse fra Danmarks Statistik med 2018 påbegyndte boliger i 1. kvartal 2015 stort set status quo i forhold til 1. kvartal 2014, hvor der ifølge den første offentliggørelse blev påbegyndt 2031 boliger.  

- Dansk Byggeri forventer fortsat, at 2015 med ca. 12.500 boliger bliver et lidt bedre år for boligbyggeriet end 2013 og 2014, men vi når næppe på niveau med 2010-2012. Under alle omstændigheder ligger det øjeblikkelige nybyggeri milevidt fra de seneste 50 års snit på 27.700 påbegyndte boliger om året, og nok så væsentligt også langt under det demografiske behov der er især i Hovedstaden og de øvrige universitetsbyer, slutter Bo Sandberg.  

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32