Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Parcelhuse er nu et lyspunkt i dunkelt marked for nybyggeri

Danmarks Statistiks seneste offentliggjorte tal over det påbegyndte byggeri viser nedadgående tendenser for både erhvervsbyggeriet og boligbyggeriet. Men parcelhusbyggeriet stiger atter og holder fast i udviklingen fra 1. kvartal

Det samlede etageareal for det påbegyndte byggeri er faldet stort med 21 procent i 2. kvartal 2015 set i forhold til 1. kvartal. Faldet er spredt på stort set alle typer af bygninger, men med særligt store fald inden for etageboliger og bygninger til kontor, handel og lager. Samtidig faldt antallet af boliger med 7 procent, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Eneste lyspunkt er en lille fremgang i antallet af parcelhuse, mens der er sket et markant fald i antallet af påbegyndte række-, kæde- og dobbelthuse.

- Samlet set er antallet af påbegyndte enfamiliehuse faldet med 21 procent, og etageboliger er faldet med 13 procent set i forhold til 1. kvartal 2015. Så med undtagelse af parcelhusbyggeriet, så er det sørgmodig læsning, udtaler Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri konstaterer, at nybyggeriet kun ganske langsomt er ved at finde sine ben efter det historiske lavpunkt i 2013, og med både faldende erhvervsbyggeri og faldende boligbyggeri i dette kvartal bliver der slået en streg under, hvor lang vej der er tilbage til tidligere tiders niveau.

Boligmarkedet oplever generelt set fremgang, og til trods for betydelige geografiske forskelle har priserne på eksisterende boliger bevæget sig opad. Dertil kommer den lave rente og de historisk mange lånekonverteringer i 2015, som har givet mange boligejere flere penge mellem hænderne. Det gør det relativt set mere fordelagtigt at bygge nyt, hvilket kan forklare den lille fremgang i parcelhusbyggeriet.  

- Set i en historisk kontekst ligger boligbyggeriet langt under de seneste 50 års gennemsnit på 27.700 påbegyndte boliger om året og ikke mindst langt fra det behov, et stigende antal ældre og de mange flytninger fra land til by medfører, fortæller Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

- Det medfører prispres i storbyerne, og det kan i sidste ende betyde, at helt almindelige danskere med arbejde og familie ikke har råd til at bo i byerne, siger Maria Schougaard Berntsen.

Opgørelsen af byggeaktiviteten skal altid tages med store forbehold på grund af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret. I bestræbelserne på at opnå en mere retvisende statistik har Danmarks Statistik gennemført en metodeændring, så midlertidige bygninger ikke længere indgår i statistikken.

Kontakt:

Økonomisk konsulent Maria Schougaard Berntsen, Dansk Byggeri, telefon 51 30 95 37
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32