Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Pessimismen præger fortsat byggeriet

Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er i maj på samme lave niveau som i de to foregående måneder

28-05-2015  

Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er i maj i år opgjort af Danmarks Statistik til minus 17. Det er samme lave niveau som i både marts og april. Bortset fra en lille forbedring i februar er der i de seneste tre måneder tale om det laveste niveau siden begyndelsen af 2014. 

I det nye barometer er virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen - i de tre kommende måneder sammenlignet med de tre foregående måneder - faldet fra plus 5 i februar til minus 7 i maj i år. Det vil sige, at en overvægt af virksomheder med 7 % af beskæftigelsen i bygge- og anlægs­branchen vurderer, at beskæftigelsen vil falde i maj-juli i forhold til februar-april, når der ses bort fra de normale sæsonudsving.

- Det er vanskeligt at korrigere for årstiden, og da der har været en usædvanlig mild vinter, lå beskæftigelsen i begyndelsen af året på et noget højere niveau end normalt for årstiden, så vi vil formentlig opleve en forholdsvis jævn udvikling i beskæftigelse gennem året, vurderer chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Virksomhedernes vurderinger af ordrebeholdningen er forbedret fra minus 29 i februar til minus 26 i maj. Det vil sige, at en overvægt af virksomheder med 26 % af beskæftigel­sen i bygge- og anlægsbranchen vurderede ved udgangen af april i år, at ordrebehold­nin­gen ikke var tilstrækkelig.

- Der er mange store bygge- og anlægsprojekter, som nybyggeri af hospitaler og anlæg af jernbaner, hvilket er godt for de store virksomheder, men hos mange af de mindre virksomheder i yderområderne er situationen en helt anden, siger Finn Bo Frandsen.

Primo maj var der i bygge- og anlægsvirksomhederne ordrer til 4,5 måneders produktion, hvilket var det samme som for et år siden. Det tyder på, at produktionen i år vil komme til at ligge på næsten samme niveau som i 2014.   

Ifølge det nye konjunkturbarometer melder virksomheder med 11 % af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen om mangel på arbejdskraft i maj i år mod virksomheder med kun 2 % af beskæftigelsen for et år siden. Der er formentlig tale om arbejdskraft med meget specialiserede kompetencer, nok først og fremmest ingeniører med en vis erfaring, vurderer Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Kontakt
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, telefon 21 43 19 65
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32