Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Pluk nu de lavthængende skattefrugter

Dansk Byggeri kan pege på flere lavthængende – og ikke særligt dyre – frugter på skatteområdet, som med fordel allerede kan medtages i den nye regerings første finanslovsforslag til august

Af cheføkonom Bo Sandberg

Bragt i Jyllands-Posten 04.07.15 - Regeringen er kommet godt fra start med skattepolitikken. Allerede på dag ét blev den populære boligjobordning genindført, tilmed via et forlig hen over midten. Og samtidig er der i regeringsgrundlaget lagt spor ud til en skattereform i første folketingssamling, nærmere bestemt i foråret 2016, hvor der skal forhandles om lavere skat på arbejde både i bunden og toppen af indkomstskalaen.

Mindre indviklet system

Læg dertil, at forligskredsen bag vækstpakke 2014 nedsatte et erhvervsbeskatningsudvalg, som inden udgangen af 2015 skal barsle med konkrete løsningsforslag til en mere enkel, symmetrisk og konkurrencedygtig erhvervs- og kapitalbeskatning.

Men der er ingen grund til at læne sig tilbage, mens vi venter på lavere skat på arbejde og et knapt så indviklet erhvervsbeskatningssystem. Dansk Byggeri kan pege på flere lavthængende – og ikke særligt dyre – frugter på skatteområdet, som med fordel allerede kan medtages i den nye regerings første finanslovsforslag til august:

Særskat på retssikkerhed

For det første får V-regeringen nu mulighed for at rette op på en af fejltagelserne i VKO-skattereformen fra 2009, nemlig at omkostningsgodtgørelsen i skattesager blev ophævet for selskaber og fonde. Dermed blev der nemlig reelt indført en særskat på retssikkerhed og en diskrimination mellem personligt ejede virksomheder og virksomheder drevet i selskabsform.

Selskaber får ikke længere deres sagsomkostninger dækket, selvom om de vinder sagen over Skat. Uden omkostningsgodtgørelse afstår især små og mellemstore virksomheder i nogle tilfælde fra at føre principielle skattesager. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse vurderes at koste maks. 50 mio. kr. årligt, et beløb, som skal sættes i forhold til samfundets dyrebare tab af retssikkerhed.

Gakkede punktafgifter

For det andet bør regeringen gå i offensiven for at indgå dobbeltbeskatningsaftaler (DBO’er) med flere lande end i dag – herunder at bide skammen i sig og genoptage forhandlingerne om DBO’er med Frankrig og Spanien, som Danmark i 2008 ensidigt opsagde. Dengang blev det hævdet, at tiltaget ikke har nævneværdig betydning for erhvervslivet, men det var indlysende forkert.

Dobbeltbeskatningsaftaler er vigtige, bl.a. fordi det styrker retssikkerheden, når der er faste rammer for, hvordan de involverede lande løser tvister om virksomheder og medarbejderes skatteforhold.

Endelig kan man for det tredje pege på, at regeringen uproblematisk kan overtage nogle af de forslag til vækstinitiativer, som den tidligere regering fremlagde i maj, fx oprydning i nogle af de gakkede punktafgifter, hvis provenu ikke engang står mål med det administrative besvær, der er med at opkræve dem.