Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan skal Arbejdstilsynet arbejde

Hvordan får vi mest ud af de mange midler, der afsættes på arbejdsmiljøområdet, og hvordan skal Arbejdstilsynet prioritere deres indsats? Det er der i dag indgået en politisk aftale om, som Dansk Byggeri har både ros og ris til

For Dansk Byggeri har det været til stor irritation, at Arbejdstilsynet i så høj grad, som det har været tilfældet, har scannet alle virksomheder i stedet for at fokusere ressourcerne, der hvor det reelt gør en forskel på arbejdsmiljøet.

Der ligger heldigvis nu en politisk aftale, der slår fast, at Arbejdstilsynets indsats skal prioriteres bedre, så det også belønnes at have orden i sagerne på arbejdsmiljøområdet.

- Vi er meget tilfredse med, at politikerne har fulgt de forslag, som vi fra arbejdsmarkedet har spillet ind med. Det handler om at forholde sig til virksomhederne og deres præstationer på arbejdsmiljøområdet. Det er spild af ressourcer, som situationen er i dag, hvor stort set alle besøges, og hvor det er branchetilhørsforholdet, der bestemmer Arbejdstilsynets besøg fremfor den enkeltes virksomheds evner og formåen, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Der er også tilfredshed med, at politikerne har sat Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) indsatser endnu højere på dagsordenen end tidligere.

- Fx kan Arbejdstilsynet nu bruge BAR-vejledningerne aktivt ved deres tilsyn, og BAR og Arbejdstilsynet skal nu samarbejde om fælles indsatser sådan, at BAR fx kan tilpasse deres serviceydelser efter den indsats, som Arbejdstilsynet planlægger, siger Mette Møller Nielsen.

Det ærgrer til gengæld Dansk Byggeris arbejdsmiljøchef, at bøderne endnu en gang skal hæves, og hun kalder det en sejlivet tidsel, som endnu engang bliver vanskelig at få til at glide ned.

- Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen: Vi tror ikke på, at vi kan straffe os til et godt arbejdsmiljø. Når viljen er til stede, handler det i langt højere grad om at informere rettidigt i processen, hvis det skal virke optimalt, siger Mette Møller Nielsen og fortsætter:

- Det er også superærgerligt, at man ikke fra politisk hold har fjernet den uretfærdige smiley-ordning. Den er uretfærdig, fordi virksomhederne risikerer at hænge fast i en gabestok længe efter, at forholdene er bragt i orden. Har smiley’en først skiftet farve til gul eller rød, så betyder det seks måneder i gabestokken og måske tab af opgaver.

Kontakt
Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 22 45 47 72
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32