Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sænk kontantgrænse fra 10.000 til 5.000 kr.

SKAT har besværliggjort muligheden for at kunne kontrollere synlig byggeaktivitet fx på villaveje. For at opruste i andre dele af kampen mod sort arbejde foreslår Dansk Byggeri, at grænsen for kontantbetaling sænkes fra nuværende 10.000 til 5.000 kr.

- Det er vigtigt at gå på to ben i indsatsen mod sort arbejde og bruge både gulerod og pisk, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I følge Danmarks Statistik faldt andelen af beskæftigede i bygge- og anlæg, som angiver at udføre sort arbejde fra 25 % i 2011 til 14 % i 2013. Dansk Byggeri mener, at forbrugernes økonomiske gulerod i form af BoligJob-ordningen, er kraftigt medvirkende til denne positive udvikling, som da også bekræftes af medlemsvirksomhederne.

- Det er velkendt, at økonomiske incitamenter virker, og det er én af flere grunde til, at vi fortsat støtter BoligJob-ordningen og anbefaler, at den på sigt bliver permanent og udvidet efter svensk forbillede.

Hvis man så vender blikket mod kontroldelen, er nogle af kendetegnene ved sort arbejde, at der ikke udstedes faktura, at køber oftest betaler kontant og at der således ikke efterlades et digitalt spor af transaktionen.

Folketinget vedtog derfor som en del af en lovpakke mod sort arbejde i 2012, at blandt andet håndværksydelser for beløb over 10.000 kr. skal betales digitalt, hvis køberen vil være helt sikker på at undgå at risikere at komme til at hæfte solidarisk, hvis leverandøren ikke betaler skat eller moms af beløbet.

- Men der er sket rigtig meget på markedet for elektroniske betalinger siden 2012, herunder MobilePay, der er kommet for at blive. Det har gjort elektroniske betalinger endnu lettere tilgængelige for en stadig større del af forbrugerne, siger cheføkonom Bo Sandberg og fortsætter:

- Så spørgsmålet er om tiden ikke er moden til at sænke 10.000 kr. grænsen for kontant betaling af håndværksydelser til fx 5.000 kr. i stedet?

Det nye forslag fra Dansk Byggeri fremkom under en eksperthøring i Folketingets Skatteudvalg onsdag den 9. december, hvor arbejdsgiverorganisationen var inviteret til at give sine bud på, hvilke tiltag, der kunne træde i stedet for SKATs adgang til kontrol af professionel byggeaktivitet på privat grund uden dommerkendelse.

Dansk Byggeris samlede liste over anbefalinger til forbedret indsats mod sort arbejde ser således ud:

  • Udvidet og permanent BoligJob-ordning efter svensk forbillede
  • Sikre, at SKAT udnytter eksisterende kontrolbeføjelser fuldt ud, før nye indføres
  • Ro om flerårige bevillinger til tværgående myndighedssamarbejde
  • Inddrage arbejdsmarkedets organisationer og forbedre servicekulturen i SKAT
  • Sænke grænsen for obligatorisk elektronisk betaling fra 10.000 kr. til 5.000 kr.


Hele eksperthøringen fra Folketingets Skatteudvalg kan ses her.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32