Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Samfundsøkonomien er klar til take-off

Dansk økonomi har længe stået klar på startbanen og med en BNP-årsvækst på 1,8 % i første halvår 2015, er vi nu klar til take-off. Der vil dog ikke blive tale om nogen imponerende flyvehøjde foreløbig. Privatforbruget ser endelig ud til at røre på sig, mens især boliginvesteringerne skuffer

De reviderede nationalregnskabstal fastholdt en beskeden sæsonkorrigeret BNP-vækst på +0,2 % i andet kvartal. Dermed har der nu været otte kvartaler i træk med positiv sæsonkorrigeret kvartalsvis BNP-vækst.

- I modsætning til recession findes der ikke nogen officiel definition på et økonomisk opsving. Men selv om mange medier, politikere og økonomer længe har talt om opsvinget i bestemt form, er det i min optik først nu, dansk økonomi kan siges at befinde sig i et opsving, og endda et forholdsvis skrøbeligt et af slagsen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Der er ifølge Bo Sandberg mindst tre forudsætninger, der skal være til stede for, at man kan erklære et opsving. For det første skal der være en markant og vedholdende fremgang på arbejdsmarkedet. Den betingelse har været opfyldt længe. For det andet skal der være en positiv sæsonkorrigeret BNP-vækst i det pågældende kvartal. Endelig for det tredje skal årsvæksten i BNP i mindst to kvartaler i træk ligge over den strukturelle trendvækst, der i dansk økonomi i øjeblikket vurderes at ligge på ca. 1½ %.

- Så med en BNP-årsvækst på 1,8 % i både 1. og 2. kvartal kan det konkluderes, at målfotoet her en måned efter første offentliggørelse tyder på, at vi netop nu befinder os i et økonomisk opsving, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Dansk økonomi har stået klar til take-off på startbanen ganske længe, og nu ser det ud til, at vi er kommet på vingerne, men flyvehøjden vil formentlig vedblive at være lav en rum tid fremover.

Hvis man retter fokus på den samlede økonomiske udvikling i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår 2014, så var der en pæn, men ikke prangende BNP-vækst på 1,8 %. Den underliggende vækst var dog noget større, da der i 1. halvår i ganske markant omfang blev nedbragt lagre, hvilket gav et negativt vækstbidrag på hele -0,9 % af BNP. Omvendt var der positive vækstbidrag fra nettoeksport, privatforbrug, offentligt forbrug og investeringer.

- Privatforbruget ser endelig ud til at røre lidt på sig med en årsvækst på 2,3 % i 1. halvår, hvor det vel at mærke ikke kun var bilsalget, der drev forbruget i vejret, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Til gengæld ligger bygge- og boliginvesteringerne ganske fladt. Kategorien ”andet byggeri og anlæg” voksede ganske vist 2,3 % i 1. halvår, men denne effekt blev modsvaret af en beklagelig negativ vækst på -3,0 % i boliginvesteringerne på grund af sparsomt nybyggeri og midlertidigt ophør af BoligJobordningen i 1. halvår.

Selvom pilen peger opad for byggeriet, er der således fortsat rigeligt med bump på vejen, som det også fremgår af Dansk Byggeris dugfriske konjunkturprognose for 2016.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32