Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skatteaftaler - et forsømt konkurrenceparameter

Danmark er gået fra at ligge pænt placeret til nu at ligge i den lave ende i forhold til antal og kvalitet af de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler (DBO), der blandt andet skal sikre, at der ikke opstår dobbeltbeskatning, når en virksomhed er etableret i to lande. DBO’erne er et vigtigt men forsømt konkurrenceparameter.

Af Christian Ingemann (direktør Dansk Erhverv), Lars Storr-Hansen (Dansk Byggeri), Jacob K. Clasen (Konstitueret direktør. Politik og analyse, Rederiforeningen) og Tine Roed (direktør DI).

5. marts 2015, bragt i Børsen - Danmark er en lille, åben økonomi, og en stor del af den velstand, som bliver skabt herhjemme, skyldes, at danske virksomheder eksporterer varer eller tjenesteydelser til udlandet. Det er derfor afgørende for vores velstand, at vi har skatteaftaler med udlandet, som sikrer vores virksomheder gode betingelser for udenrigshandel.

Derfor er det dybt bekymrende, at Danmark er gået fra at ligge pænt placeret til nu at ligge i den lave ende i forhold til antal og kvalitet af de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler (DBO), der blandt andet skal sikre, at der ikke opstår dobbeltbeskatning, når en virksomhed er etableret i to lande. DBO’erne er et vigtigt men forsømt konkurrenceparameter.

I 1990’erne lå Danmark godt i feltet blandt OECD-landene i forhold til antal DBO’er, men vi er de seneste 15 år blevet overhalet af landene omkring os. I stedet for at få flere og bedre skatteaftaler med vores samhandelslande, har Danmark med enkelte undtagelser valgt at bruge ressourcerne på at indgå 44 informationsudvekslingsaftaler med en række mere eller mindre ukendte østater som bl.a. Niue og St. Maarten. Det er en forkert prioritering i forhold til behovet for vækst.  Det ubetinget største problem har dog været Danmarks ensidige opsigelse af DBO’erne med Frankrig og Spanien, som begge er væsentlige eksportmarkeder. Det er over seks år siden – og der er fortsat ikke forhandlet nye DBO’er på plads.

Danske virksomheder vil frem i verden. Og de afsøger konstant nye markeder. Det er de nødt til for at holde sig konkurrencedygtige. Tilstedeværelsen af en opdateret DBO letter alt andet lige det arbejde. Dansk erhvervsliv har derfor i flere omgange sendt en ønskeliste til Skatteministeriet og skiftende skatteministre med en række konkrete lande, som det vil være fordelagtigt for Danmark at få en DBO med. Men resultaterne lader vente på sig.

Det er samtidig svært at få et indtryk af, hvad der sker, idet Skatteministeriet er yderst lukket omkring DBO-forhandlinger – i skærende kontrast til nogle af Danmarks konkurrenter i kampen om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser. I Holland oplyser myndighederne årligt, hvem de planlægger at forhandle med, og i Sverige oplyser myndighederne, hvem de forhandler med. Herhjemme kan Folketingets Skatteudvalg end ikke i fortrolig form få oplyst, hvem Danmark er i forhandling med.

Dansk erhvervsliv har også i flere omgange udtrykt ønske om, at der indføres tvungen voldgift i de danske skatteaftaler, så en tvist om skattespørgsmål ikke lander i ingenmandsland. Som forholdene er i dag, er virksomheder retsløse, hvis to lande ikke kan blive enige om beskatningen. Der er eksempler på virksomheder, der i adskillige år har haft en uafklaret skattesag kørende, fordi to lande ikke kan blive enige om, hvem der har beskatningsretten. Det har konsekvenser for statskassen og for konkurrenceevnen. Desværre afvises ønsket med et ikke underbygget argument om, at det ville være grundlovsstridigt at indføre voldgift i Danmarks DBO’er.

Hvis danske virksomheder skal styrkes i kampen med deres udenlandske konkurrenter på eksportmarkederne, er der behov for et nybrud på DBO-området. Både kvantitet og kvalitet af Danmarks DBO’er skal indgå i regeringens prioriteringer på samme måde som de direkte produktionsomkostninger og selskabsskatten. Et mere konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv er en fordel for os alle.