Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skatteministerens ideologiske selvmål

Der er ikke nogen tvivl om, at Skatteministeren og de borgerlige partier har de bedste intentioner med deres forslag om at svække SKAT. Problemet er bare, at det ender med at beskytte folks ret til at få foretaget sort arbejde.

Af Lars Storr-Hansen, adm. dir. Dansk Byggeri & Kim Lind Larsen, fmd. 3Fs Byggegruppe

De seneste dage har villahaver og SKATs adgang til villahaver fyldt her i avisen og i medierne generelt. Men i virkeligheden er det centrale i diskussionen om SKATs adgang til private haver slet ikke hverken SKAT eller den private have, men kampen mod sort arbejde, social dumping og lige konkurrence for virksomheder og håndværksmestre, der følger loven og betaler deres skat.

Derfor er det selvfølgelig vigtigt at stille spørgsmålet: Hvorfor skal SKAT have muligheden for, uden en dommerkendelse, at kunne gå ind i en privat have, hvis de har begrundet mistanke om, at der foregår noget, der ikke er efter reglerne?

Dels fordi det har en præventiv effekt, når alle ved, at man ikke kan gemme sig bag villahækken, hvis ikke man har papirerne i orden. Men også fordi det betyder, at SKAT kan sætte ind over for snyd og bedrag i de mindre byggerier og renoveringer uden at skulle sætte et stort system i gang, hvor domstolene skal aktiveres. Vel og mærke for at SKAT kan bede folk, der er på arbejde, om dokumentation for, at de betaler skat efter reglerne.

Faktisk viser erfaringen med SKATs kontrolbesøg, at de har en virkning, og at det er med til at mindske sort arbejde og snyd. Hertil kommer, at vi selvfølgelig betinger vores støtte til SKAT i forhold til, at de håndterer den fornuftigt og ikke unødigt chikanerer borgere og virksomheder. Og det har de levet optil - indtil nu. Derfor undrer det os, at Skatteminister Karsten Lauritzen vægter ideologien højere end kampen mod brodne kar i byggebranchen.

Som repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere i den danske byggebranche, vil vi gerne sammen slå til lyd for, at man fra Christiansborg fortsætter kampen mod social dumping og sort arbejde i vores branche.

Der er ikke nogen tvivl om, at Skatteministeren og de borgerlige partier har de bedste intentioner med deres forslag om at svække SKAT. Problemet er bare, at det ender med at beskytte folks ret til at få foretaget sort arbejde. Det vil i nogle tilfælde betyde, at de virksomheder, der følger reglerne, ender med at miste ordrer, fordi de ikke kan konkurrere med de virksomheder, som ikke følger reglerne. Og det er der ikke meget retssikkerhed i.

Det er ellers netop retssikkerheden, som er argumentet for at svække kampen mod sort arbejde.
Og med det billede, som nogen prøver at tegne af SKATs indsats på deres kontrolbesøg i hele landet, så kan vi sagtens forstå, at der er politikere, der kan blive fristet til at svække SKATs beføjelser. Men de beføjelser, SKAT har fået, har faktisk givet mere lige konkurrence for de virksomheder, der gerne vil opføre sig ordentligt. Ligesom det har været med til at fjerne et bureaukratiserende lag i SKATs arbejde.