Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skuffende hjemmemarked sætter spørgsmålstegn ved opsving

Trods stigende beskæftigelse er der ikke for alvor kommet gang i det samlede erhvervslivs omsætning på hjemmemarkedet. Byggeriet fører dog an med moderat vækst på 3,6 pct. i første halvår af 2015

11-08-2015  Danmarks Statistiks foreløbige tal for erhvervslivets omsætning på hjemmemarkedet baseret på virksomhedernes momsindberetninger viser, at dansk erhvervsliv i første halvår af 2015 har omsat for 1.167 mia. kr. Det indebærer et mikroskopisk fald i forhold til 1. halvår 2014, hvor erhvervslivets indenlandske omsætning landede på 1.168 mia. kr.  

- Når der korrigeres for den ganske vist lave inflation på 0,5 pct., er der reelt tale om faldende omsætning for det samlede erhvervsliv på hjemmemarkedet i 1. halvår 2015 i forhold til 2014. Det må siges at være skuffende, konstaterer Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.  

Bo Sandberg hæfter sig ved, at erhvervslivets samlede indenlandske omsætning i 2. kvartal 2015 faldt med hele 3,6 pct. i forhold til 1. kvartal i år.  

- Vi ved allerede, at udenrigshandlen kommer til at give negativt vækstbidrag til BNP i 2. kvartal. Og med dagens tal kan vi konstatere, at også den samlede private sektors omsætning på hjemmemarkedet bevægede sig baglæns i 2. kvartal, siger Bo Sandberg og fortsætter:  

- De nationaløkonomiske jokere er som altid investeringerne, der kan svinge meget, samt det offentlige forbrug og lagerændringerne. Men som det ser ud nu, tyder det på negativ sæsonkorrigeret BNP-vækst i 2. kvartal. Det vil i givet fald umuliggøre, at der senere på måneden kan erklæres et økonomisk opsving i Danmark, selvom arbejdsmarkedet længe har udviklet sig gunstigt.  

Ifølge Danmarks Statistik er det bygge- og anlægsbranchen, der omsætningsmæssigt er kommet bedst fra start i 2015. Omsætningsstatistikken skal dog tages med visse forbehold – særligt når man er nede på brancheniveau. Dels sker der en hel del revisioner henover året, og dels er juni-omsætningen særlig usikker på grund af forlængede momsindberetningsfrister henover sommerferien.  

- Byggeriets indenlandske omsætning lå i årets første halvår 3,4 mia. kr. højere end i den tilsvarende periode 2014. Det facit indebærer en moderat procentvis vækst på 3,6 pct., som er i underkanten af forventningen. Byggeriets beskæftigelse steg nemlig i samme periode med 4,7 pct. Normalt vokser omsætning hurtigere end beskæftigelse, men med et økonomisk opsving om hjørnet gør byggeriets virksomheder formentlig en stor indsats for at fastholde den aktuelle medarbejderstab, siger Bo Sandberg og tilføjer afslutningsvist:  

- Når byggeriet hører til de få brancher med stigende omsætning på hjemmemarkedet i 2015, skyldes det formentlig en kombination af fire forhold: En ekstraordinært mild og tør vinter, renovering af almene boliger, fremskredne offentlige bygge- og anlægsprojekter som metro og superhospitaler samt endelig en vis effekt af den historisk lave rente i begyndelsen af året og de lånekonverteringer, der fulgte i kølvandet derpå. Det kan have frigjort midler til private renoveringsopgaver.  

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32