Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Slut med nøgletal

Regeringen har meddelt, at virksomhedernes pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører ved denne måneds udløb

Det er regeringens vurdering, at kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri ikke har fungeret efter hensigten.

I en meddelelse fra transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg henviser ministrene til en ny evaluering af systemet, som har overbevist ministrene om, at intentionerne med at synliggøre bygherrers, entreprenørers og rådgiveres præstationer og kompetencer ikke som forventet har bidraget til at øge kvaliteten og effektiviteten i byggeriet.

Derfor har de to ministre i fællesskab valgt at ophæve reglerne med virkning fra den 1. november 2015. 

Det betyder også, at bekendtgørelserne om nøgletal i det almene og det statslige byggeri ophæves pr. 1. november 2015.

For byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den dag, gælder de nuværende regler fortsat, så indgåede aftaler om evalueringer skal fortsat overholdes.

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32