Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Små skridt i erhvervsvenlig retning

Regeringens økonomiske ministre indfriede i dag løftet om en række vækstinitiativer, som statsministeren annoncerede tilbage i nytårstalen. Det er en buket af allerede kendte og nogle få nye tiltag, som ifølge Dansk Byggeri stort set alle trækker i erhvervsvenlig retning

06-05-15 - Selvom det måske ikke berører byggeriet så direkte, er det sund fornuft at få saneret i de meget vildtvoksende danske punktafgifter, hvor provenuet ofte ikke står mål med det administrative besvær, der er ved at opkræve dem, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri.

Blandt de kendte, men hidtil udskudte tiltag er, at regeringen med virkning fra 2016 foreslår at gøre det skattemæssigt mere fordelagtigt at foretage generationsskifte af en virksomhed til en fond.- Alt hvad der kan lette generationsskifter, tager vi imod med kyshånd. Således også når det foreslås at gøre op med den skattemæssige diskrimination, der hidtil har været af succession til erhvervsdrivende fonde, siger Torben Liborius.

Den økonomiske småtingsafdeling
Dansk Byggeri kvitterer derudover for regeringens hensigtserklæring om at nedbringe statslige sagsbehandlingstider samt for forlængelsen af Virksomhedsforums mandatperiode fra 2015 til 2018.

- Virksomhedsforum har været en stor succes, som både erhvervsliv og regering har udtrykt stor tilfredshed med. Derfor er det også oplagt at fortsætte dette nyttige arbejde frem mod 2018. ”Never change a winning team”, som man siger, konstaterer Torben Liborius.

Dagens udspil hører økonomisk set til i småtingsafdelingen med en samlet udgiftsramme på 2,2 mia. kr., som er fordelt ud på de fem år 2015-2019, dvs. med gennemsnitligt 440 mio. kr. om året. Finansieringen af udspillet er primært hentet fra allerede reserverede puljer samt fra det såkaldte økonomiske råderum.

Mere effektiv byggesagsbehandling
Udspillet ”Bedre vilkår for danske virksomheder” skal ses i sammenhæng med sidste uges annoncering af ændret byggesagsbehandling, som statsministeren præsenterede på Dansk Byggeris årsdag.

- Der er tale om at gøre den tekniske del af sagsbehandling mere hurtig, smidig og ensartet. Allerede i dag er kommunerne fritaget for teknisk byggesagsbehandling af simple konstruktioner. Næste skridt er så, at den tekniske del af alle byggesager kan foretages af private, certificerede virksomheder, siger Torben Liborius.

Nogle kommuner har ikke kompetencerne, og derfor sender de opgaven videre til enten en større kommune eller en privat virksomhed.

- Det har ikke betydet, at de har mistet indflydelse på, hvordan bybilledet eller landskabet kommer til at udvikle sig. De ændringer af planlovens områder, som også er med i regeringens udspil, er uafhængige af ændringerne i byggesagsbehandlingen, siger Torben Liborius og fortsætter:

- Det er glædeligvis med i regeringens initiativ i dag, at også lovgivningen omkring brandkrav gøres mere effektiv, ved at disse regler flyttes ind i selve byggeloven, så der stilles de samme krav i Horsens som i Helsingør. I dag oplever vi forskellige tolkninger af brandkravene, og det giver ekstraudgifter, bureaukrati og tidsspilde, slutter Torben Liborius.

Kontaktinformation
Erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, telefon 23 32 34 95
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65