Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Stop-and-go-politik har skadet boliginvesteringerne

Nationalregnskabet fra Danmarks Statistik kaldes med rette for dansk økonomis ”Kongetal”. Og den foreløbige konklusion for 1. kvartal 2015 er, at retningen fortsat er positiv men tempoet moderat

29-05-2015   Retningen i dansk økonomi har været positiv de seneste ca. 1½ år. Til og med 2014 var tempoet moderat, men ser man på væksten på årsbasis er der med en realvækst i BNP på +1,7 % i 1. kvartal 2015 set i forhold til 1. kvartal 2014 tale om en svagt stigende formkurve. 

- Der skal dog mindst ét kvartal af samme kaliber til før, man kan tillade sig at tale om et decideret opsving, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Opgjort sæsonkorrigeret og kvartalsvis skuffer BNP-væksten en smule med et plus på 0,4 %. På positivsiden primært trukket af en eksportstigning på 2,0 %, men også af en moderat fremgang i privatforbruget på 0,7 %. På negativsiden er det især investeringerne, der skuffer fælt  ikke mindst på bygge- og boligområdet.

- Med tanke på den ekstraordinært kraftige cocktail, der begunstigede dansk økonomi i 1. kvartal, kunne man måske godt have sat næsen op efter en lidt kraftigere vækst. Året begyndte jo bl.a. med olieprisfald, negative renter, lav kronekurs og en pengepolitisk bazooka fra ECB. Alt sammen noget, der giver medvind til samfundsøkonomien, siger Bo Sandberg.

De sæsonkorrigerede bygge- og boliginvesteringer er dykket massivt efter nytår. Boliginvesteringerne faldt 2,2 % fra 4. til 1. kvartal, og helt galt ser det ud med realvæksten i øvrigt byggeri og anlæg, som landede på -8,5 % i 1. kvartal. 

- Selvom byggestatistikken altid bør omgærdes med forsigtighed på grund af forsinkede indberetninger, så er det svært at se andre forklaringer på investeringsdykket end ophøret af den populære Bolig­Job-ordning ved årsskiftet, siger Dansk Byggeris cheføkonom, der finder de senere års stop-and-go-politik for håndværkerfradraget temmelig skadeligt.

- BoligJob-ordningen blev indført i 2011, blev så nedlagt med udgangen af 2012, blev genindført i foråret 2013 for så endnu engang at blive lukket ned med udgangen af 2014. Alt andet end stabile rammevilkår, siger Bo Sandberg.

Der er indtil flere paradokser i byggeriets nøgletal fra begyndelsen af 2015, som Dansk Byggeri forklarer på følgende måde:

- Byggebeskæftigelsen er steget overraskende meget i de første måneder af 2015. Det tilskriver vi dels den milde vinter, dels at fx hospitalsbyggerierne er længere fremme end sidste år ved denne tid men også, at mange virksomheder trods halvtomme ordrebøger vælger at holde på den eksisterende arbejdskraft, siger Bo Sandberg og slutter: 

- Dagens foreløbige og meget negative tal for bygge- og boliginvesteringerne skal tages med et gran salt, men faldende boliginvesteringer fra årets begyndelse peger unægtelig i retning af, at også byggeriets beskæftigelseskurve kan begynde at dykke, når vi når længere hen på året.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32