Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udliciteringen går for langsomt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som ifølge Dansk Byggeri bekræfter, at der konkurrenceudsættes for lidt, og at udviklingen går for langsomt

Kun 25,4 % af de udbudsegnede opgaver blev konkurrenceudsat i 2014. Det er en ganske lille stigning på kun 0,3 % fra året før.

- Så ser man på det samlede udbudspotentiale, går det ganske enkelt alt, alt for langsomt, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

I kommunerne har der sammenlagt været en mindre stigning i udliciteringen, men på de tekniske områder har der faktisk været et lille fald fra 2013 til 2014. Det viser Dansk Byggeris egne beregninger.

- Det er i sig selv paradoksalt, da netop de tekniske opgaver som fx vej og park er blandt de områder, som det er allernemmest at udlicitere. Og det er værd at minde kommunerne om i en tid, hvor de – ifølge dem selv – mangler penge, siger Torben Liborius.

Hvis de kommuner, der udliciterer mindst, udliciterede i samme grad som de kommuner, der udlicitere mest, vil det ifølge Dansk Byggeri være muligt at udlicitere opgaver for yderligere 5,5 mia. kr. indenfor de tekniske områder. Dette vil betyde årlige besparelser op mod 550 mio. kr.

- Det er glædeligt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkender, at der er stort uforløst udliciteringspotentiale, selvom deres skøn på 3,5 mia. kr. på de tekniske områder er i underkanten af vores vurdering, siger Torben Liborius og fortsætter:

- Erfaringer har vist, at mere udlicitering ikke kommer af sig selv. Hvis vi ønsker, at private skal ordne flere opgaver indenfor de tekniske områder, så er det nødvendigt at gøre noget aktivt. Markedet er der, besparelserne er dokumenteret, og der er allerede kommuner i dag – f.eks. Holstebro – der stort set udliciterer hele det tekniske område. I den anden ende ser vi så også kommuner, der har udliciteringsgrader helt ned på 13 %. Det er den sidste gruppe, vi skal have med på udliciteringsvognen.

Dansk Byggeri foreslår, at der indføres et krav til kommunerne om, hvor meget de skal konkurrenceudsætte – hvilket i øvrigt var tilfældet, da Venstre sidst sad i regering. Dansk Byggeri forslår, at kommunerne som et minimum skal udsætte 50 % af de tekniske opgaver ved udgangen af 2016. Derefter bør kravet hæves til 70 %.


Kontakt
Erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri, telefon 23 32 34 95
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04