Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Uklogt at sænke offentlige investeringer

I den nuværende konjunktursituation er det fornuftigt med en svagt kontraktiv finanspolitik i 2016. Men Dansk Byggeri advarer dog mod at sænke ambitionsniveauet i de offentlige investeringer

Med dagens Økonomiske Redegørelse nedjusteres skønnet for den økonomiske vækst i år en smule fra +1,5 pct. til +1,4 pct. under indtryk af svage nøgletal især i 3. kvartal.

- Den nye økonomiske redegørelse giver et realistisk billede af tilstanden i dansk økonomi. Retningen er positiv, og det gælder i særdeleshed arbejdsmarkedet. Men tempoet er moderat, og det er tvivlsomt, om man overhovedet kan tale om opsving med de vækstrater, vi er vidne til. Især eksportudviklingen er bekymrende, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Som forventet af Dansk Byggeri var regeringen alt for pessimistisk omkring de offentlige finanser ved kasseeftersynet i august. Samlet set er de skiftende regeringers fejlskøn på saldoen nu oppe på svimlende 214 mia. kr. alene i de sidste seks år.

- Den overdrevne pessimisme var ødelæggende for den økonomiske politik i perioden 2011-2013, hvor finanspolitikken blev medcyklisk – dvs. der blev strammet op i en lavkonjunktur – i stedet for modcyklisk, som finanspolitik rettelig altid bør være. I de senere år har fejlskønnene ikke været så skæbnesvangre, da det under alle omstændigheder er fornuftigt på nuværende tidspunkt at skifte fortegn i finanspolitikken til en svagt kontraktiv en af slagsen i 2016, siger Bo Sandberg.

Farligt at drosle ned
Mens Dansk Byggeri således er enig i den overordnede dosering af finanspolitikken med en såkaldt finanseffekt på -0,1 pct. af BNP i 2016, så advarer arbejdsgiverorganisationen mod den kraftige opbremsning, der er tilrettelagt for de offentlige finanser i de kommende år begyndende med et fald på 5,5 pct. i 2016.

- Vi vil gerne advare mod opfattelsen af, at de private investeringer helt automatisk vil rejse sig og komme tilbage på førkriseniveauet. Og det er farligt at neddrosle ambitionsniveauet i de offentlige investeringer i blind tiltro til, at de private investeringer vil rejse sig som Fugl Føniks. De offentlige investeringer er under alle omstændigheder vanskelige at time rigtigt til at dosere den økonomiske politik. I stedet bør man udelukkende se på, om investeringerne giver en tilstrækkelig stor samfundsøkonomisk forrentning eller ej, siger Bo Sandberg og tilføjer:

- Rent ud sagt er vi bekymrede for et Folketing, der tilsyneladende prioriterer de bløde og kortsigtede velfærdsområder som ældre og sundhed, mens de fremadrettet vækstskabende investeringer bliver Sorteper.

Bo Sandberg peger afslutningsvis på, at det vil være helt forkert at skære yderligere på de offentlige investeringer i 2017-2019, når alle kan se, at udskydelsen af Femern-forbindelsen i sig selv så rigeligt opfylder formålet, hvis man – mod Dansk Byggeris ønske - måtte have et sådant behov for neddrosling af investeringsaktiviteten.


Kontakt
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65