Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Usand vandrehistorie

Det er tendentiøst, at Produktionspanelet ser igennem fingre med Produktivitetskommissionens konklusioner

Af cheføkonom Bo Sandberg

Bragt i Børsen 06.07.15 - Det føles unægtelig som længe siden. Men som en del af kaskaden af politiske initiativer, den forhenværende regering i maj sprøjtede ud forud for udskrivningen af valget, kom det såkaldte Produktionspanels rapport med anbefalinger til at styrke Danmark som produktionsland.

Det er brugbare politikanbefalinger, som også den nye regering bør omfavne. Bl.a. kan nævnes lavere og ensartet kapital- og aktieindkomstbeskatning, lempet underskudsfremføring, en samlet strategi for tiltrækning af investeringer samt endnu bedre rammer for rekruttering af specialiseret udenlandsk arbejdskraft.

Så langt, så godt. Men en betydelig del af Produktionspanelets fortælling er baseret på en sejlivet vandrehistorie, nemlig at byggeriet – i modsætning til industrien – døjer med lav produktivitet. Angiveligt hæmmes produktionsvirksomhederne, som ellers har gjort så meget for at strømline sig til den internationale konkurrence, af, at bl.a. byggeriet som underleverandør er en lavproduktiv klods om benet og påfører den stakkels industri unødigt høje omkostninger på hjemmefronten.

Bygninger og anlæg udgør ca. 80 pct. af vores samlede nationalformue, kapitalapparatet. Derfor er bygge- og anlægsbranchen også en meget broget størrelse. Der er alt fra industrialiseret nybyggeri over udlægning af jernbaneskinner på anlægsområdet til unika småreparationer i hr. og fru Danmarks parcelhus fra 60'erne.

Trods hård konkurrence og stor virksomhedsdynamik er der givetvis plads til forbedring, hvad byggeriets produktivitet angår. Men faktisk ved vi ikke ved noget om, hvordan det står til med byggeriets produktivitet, hverken mht. niveau eller udvikling.

Produktivitetskommissionen konkluderede allerede i sin første rapport, at nationalregnskabets tal for bygge- og anlægsbranchen ikke kunne anvendes til produktivitetsanalyse pga. for dårlig datakvalitet. Derfor igangsatte Danmarks Statistik da også straks i 2013 et seriøst, "langhåret" og endnu uafsluttet udvalgsarbejde for at tilvejebringe brugbare produktivitetstal for byggeriet.

Det er tendentiøst, at Produktionspanelet ser igennem fingre med Produktivitetskommissionens konklusioner og ukritisk bringer ubrugelige produktivitetssammenligninger mellem byggeri og industri til torvs. Den ene hånd i den forhenværende regerings kommissioner vidste åbenbart ikke, hvad den anden gjorde.

Så lad os nu hellere som samlet erhvervsliv løfte den fælles produktivitetsudfordring i dansk økonomi. Lad os gøre det i flok – også både offentlig og privat sektor - og lade være med den slags uproduktiv "branche-bashing".