Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vækst i byggebeskæftigelsen

I august i år var der flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end i fjor. Der er opgang ved nybyggeri og anlægsvirksomhed, mens der er vigende beskæftigelse ved bygningsreparation

Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio august 2015 beskæftiget 159.000 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed. Det var 7.700 flere end i august 2014, hvilket svarer til en vækst på 5,1 %.

- Der er stigende beskæftigelse ved nybyggeri, idet der er fremgang i nybyggeriet af boliger, mens erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri er på cirka det samme niveau som i fjor, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

På anlægsområdet er der mange store projekter under udførelse, først og fremmest i forbindelse med Metro Cityringen under hovedstaden og jernbanen København-Køge-Ringsted.

- Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse ser ud til at være kulmineret. I august var der færre beskæftigede både i forhold til maj i år og august i fjor. Vi står over for et stort fald i renoveringerne af de almene boliger, som har været oppe på et ekstraordinært højt niveau, og derfor er det godt, at BoligJobordningen er blevet genindført, siger Finn Bo Frandsen.

Bygge- og anlægsaktiviteten er ikke jævnt fordelt gennem det enkelte år. Aktiviteten er sædvanligvis højest i 3. kvartal og lavest i 1. kvartal. For året 2015 som helhed forventer Dansk Byggeri, at der vil være ca. 154.000 beskæftigede, hvilket er godt 5.000 flere end i 2014.


Kontakt
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, telefon 21 43 19 65
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32