Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vækst i byggebeskæftigelsen

I maj i år var der flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end i fjor. Der er fremgang på alle områder: nybyggeri, bygningsreparation og anlægsvirksomhed

07.07.15 - Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio maj 2015 beskæftiget 154.000 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed. Det var 7.000 flere end i maj 2014, hvilket svarer til en vækst på 4,8 %.

- Der er som forventet fremgang i beskæftigelsen ved både nybyggeri og anlægsvirksomhed. Det er på grund af investeringerne i nybyggeri af hospitaler og universiteter samt et nyt fængsel. Hertil kommer de store anlægsprojekter som Metro Cityringen og jernbanen København-Ringsted, fortæller chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse lå i maj i år et par procent over niveauet på samme tid i fjor.

- Det skal ses i sammenhæng med, at regionerne er godt i gang med at renovere utidssvarende hospitalsbygninger, og at der endnu er en ekstraordinær høj aktivitet ved renoveringerne af de almene boliger, men at der her er udsigt til et stort fald i aktiviteten, fortæller Finn Bo Frandsen.

Ifølge det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter vil der således indtræffe et fald i investeringsafløbet fra Landsbyggefondens tilsagn fra 7,7 mia. kr. i 2014 til 5,2 mia. kr. i 2015.

- Den forestående nedgang i renoveringerne af de almene boliger vil heldigvis blive opvejet af de positive virkninger med hensyn til renoveringerne af de private boliger takket være genindførelsen af BoligJob-ordningen, siger Finn Bo Frandsen.

Ifølge Dansk Byggeri stiger nybyggeriet af boliger i moderat tempo, mens erhvervsbyggeriet vil forblive på et meget lavt niveau på grund af mange ledige lokaler og på grund af udflytning af produktion af varer og administrative funktioner til udlandet.

Kontaktinformation:
Chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen, telefon 21 43 19 65
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65