Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vi arbejder lidt mere

Både antallet af arbejdstimer og beskæftigelsen er steget, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men der er stadig store geografiske forskelle på den positive udvikling på arbejdsmarkedet

15.06.15 - På det samlede danske arbejdsmarked blev der i 1. kvartal præsteret 0,8 pct. flere arbejdstimer end i kvartalet før. Også beskæftigelsen steg 0,3 pct. i årets første kvartal, hvilket svarer til 6.800 flere fuldtidsbeskæftigede på et enkelt kvartal.

- Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. Og dagens tal bekræfter den positive udvikling på arbejdsmarkedet, som nu har gjort sig gældende uafbrudt i snart to år, og som samlet set har løftet beskæftigelsen med ca. 43.000 beskæftigede siden 1. kvartal 2013, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Helt i tråd med de andre statistikker vi har set for 1. kvartal, er bygge- og anlægsbranchen den branche med størst fremgang i sæsonkorrigeret præsteret arbejdstid i 1. kvartal, hvor der blev leveret 1,7 pct. flere arbejdstimer end i 4. kvartal.

- Stigningen i præsterede arbejdstimer på 1,7 pct. i byggeriet i 1. kvartal er overraskende kraftig og skal især ses i lyset af den meget milde og tørre vinter, men også af en stigende aktivitet indenfor de store offentlige bygge- og anlægsarbejder som jernbane, metro, hospitaler og universitetsbyggerier, forklarer Bo Sandberg.

Siden seneste bundniveau i 4. kvartal 2013 er bygge- og anlægsbeskæftigelsen samlet set steget med 6.200 personer til og med 1. kvartal 2015.

- Der er al mulig grund til at glæde sig over den positive udvikling i byggeriet, men fremgangen sker fra lavt udgangspunkt og ændrer ikke ved Dansk Byggeris anbefaling af at genindføre boligjob-ordningen, som rummer mange varige og strukturelle kvaliteter. Blandt andet gøres sort arbejde hvidt, produktiviteten forbedres, og værdien af boligmassen fastholdes. Samtidig har vi også fortsat et todelt arbejdsmarked, hvor der er pæn aktivitet i de store virksomheder i hovedstaden og Aarhus, mens de små byggevirksomheder i provinsen hænger mere med næbbet og ordrebøgerne, siger Bo Sandberg.

Kontaktinformation:
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65