Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2025 kommer af sig selv - det gør væksten ikke!

Klausuleret til kl 12.00 I kommentaren til efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råd understreger Dansk Byggeri behovet for ambitiøse reformer, der kan genrejse de underdrejede investeringer. Dansk Byggeri ser ikke noget problem i, at 2025-planen er underfinansieret i noget af perioden frem mod 2025

- Selvom retningen i dansk økonomi er positiv, så er det deprimerende, at vores velstandsudvikling reelt har stået stille i et helt tiår. Derfor er det afgørende, at de igangværende 2025-forhandlinger stiller skarpt på at skabe forudsætningerne for højere vækst. 

 

Det sagde adm. direktør Lars Storr-Hansen på efterårsmødet i Det Økonomiske Råd. Og Dansk Byggeri tøver ikke med at konkludere, at vi længe har befundet os i en dansk investeringskrise. 

 

- Investeringerne er den del af dansk økonomi, der har haft sværest ved at rejse sig ovenpå finanskrisen. Og vismandsrapporten dokumenterer, at vores nettoinvesteringer - investeringer fratrukket den årlige nedslidning - ligger væsentligt svagere end OECD-gennemsnittet. Det er et stort problem, fordi underdrejede investeringer går ud over produktiviteten, siger Lars Storr-Hansen.

 

- Derfor er det en bunden opgave, at 2025-forhandlingerne skal styrke rammebetingelserne for erhvervslivets investeringer. Blandt andet skal afskrivningsreglerne forbedres, iværksætterskatten skal helt væk, underskudsfremføringsreglerne skal lempes og skatten på aktieindkomst skal sænkes.

 

Dansk Byggeri er enig med Det Økonomiske Råds formandskab i, at det i øjeblikket ikke er de offentlige finanser, der sætter grænserne for den økonomiske politik. Det er på kort sigt snarere adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Og på lidt længere sigt, skal vi have løst de strukturelle problemer med for lav produktivitet og alt for mange i de arbejdsdygtige aldre på offentlig forsørgelse.

 

- Doseringen af finanspolitikken er indenfor skiven. Vi advarer dog mod at stramme mere end allerede planlagt, fx i forbindelse med finansloven for 2017. Vi skal ikke kvæle det spirende opsving. Og vi støtter regeringens 2025-forslag om at udskyde balancepunktet for de offentlige finanser fra 2020 til 2025. Det forudsætter dog, at man bruger det ekstra råderum på en fremadrettet kombination af skattelettelser og investeringer i mennesker og infrastruktur, siger Lars Storr-Hansen

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32