Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vintertid er sæson for skimmelsvamp

Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader

Når kulden strenges udenfor, er det godt at krybe sammen indenfor i varmen. Men især hvis man bor i et ældre hus, der i forvejen kan have svært ved at holde på varmen, får mange på grund af kulden ikke luftet tilstrækkeligt ud.

 

- Luftfugtigheden stiger for meget, når man ikke får luftet ud. Det er en af de ting, der kan føre til dårligt indeklima, og særligt i ældre huse med høj luftfugtighed er der forøget risiko for angreb af skimmelsvamp på grund af de ofte mange kuldebroer, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Niels Strange.

 

En anden risiko ved dårligt opvarmede huse er ifølge Niels Strange, at når man prøver at spare på varmen ved at lukke enkelte rum af.

 

- Fugtig opvarmet luft vil trænge ind i de nedkølede rum og kondensere. Det sker på grund af den lavere temperatur i rummet. Luften kan ikke bære så meget fugt, og derfor sker der en opfugtning af omgivende overflader og inventar i rummet med risiko for efterfølgende skimmelangreb, siger Niels Strange.

 

- I stedet bør man have radiatorer tændt på en passende temperatur i alle rum og på kolde dage måske tage en ekstra bluse på, siger han.

 

Men oplever du, at der generelt er meget koldt i din bolig, kan der være god grund til også at tjekke din bolig for utætheder.

 

- Hvis varmen forsvinder ud til fuglene i buskene under for huset, betyder det ofte, at der er utætte vinduer eller en revne ved lofter, mure og sokkelen.

 

Skal man sikre det gode indeklima og samtidig minimere husets energiforbrug på længere sigt, er det først og fremmest utætheder på vinduer, døre, tag og mure, som husejeren skal være opmærksom på.

 

- Man kan finde utæthederne i klimaskærmen ved fx at få termograferet sit hus i denne lidt koldere tid. Det vil afsløre, hvor varmen forsvinder ud, og man får et grundlag til at vurdere, hvor det er bedst at gøre en indsats, siger Niels Strange.

 

Kontakt:
Chefkonsulent i Dansk Byggeri Niels Strange, telefon 40 33 64 94
Journalist i Dansk Byggeri Astrid Høg, telefon 40 12 98 75
 

  26-07-2016

  Vand i kælderen igen igen

  Skybrud giver igen vand i kældre og oversvømmede veje. Det bør ifølge Danske Anlægsentreprenører føre til politiske initiativer, der stiller krav om, at kommunerne løbende skal opdatere deres klimatilpasningsplaner

  26-07-2016

  Der er brug for en langsigtet offentlig investeringsplan

  Dansk Byggeri anbefaler en langsigtet og transparent offentlig investeringsplan, hvor man prioriterer de projekter med højest samfundsøkonomisk forrentning først, og hvor man undgår for meget stop-and-go-politik

  20-07-2016

  Godt med ambitiøse klimakrav til Danmark

  Danmark skal reducere CO2-udledningen med 39 % frem til 2030. Det er et vigtigt skridt på vejen mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, mener Dansk Byggeri

  18-07-2016

  Der bliver flere tomme boliger i yderområderne

  På trods af puljer, der skal hjælpe kommunerne med at få fjernet tomme boliger, der skæmmer bybilledet, er andelen af tomme boliger steget i 26 kommuner. Det er særligt i kommunerne i landets yderområder, at der bliver flere tomme boliger

  14-07-2016

  Erhvervslivets bilinvesteringer i overhalingsbanen

  Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange personbiler som i 1. halvår 2016. Også investering i varebiler er i fremgang, om end fra et lavere udgangspunkt. Dansk Byggeri tolker begge dele som stigende økonomisk optimisme

  14-07-2016

  Kommunernes vejvedligeholdelse skal i faste rammer

  Flere danske kommuner undlader at investere i vedligeholdelse af vejnettet, hvilket blot vil gøre opgaven dyrere på sigt. Derfor bør opgaven flyttes over til private aktører, mener Danske Anlægsentreprenører

  13-07-2016

  Beskæftigelsen går frem i byggeriet

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen ligger 2.600 personer højere end samme periode sidste år

  13-07-2016

  Danmark er blevet mere erhvervsvenlig

  Ifølge Dansk Byggeri er det blevet nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Generelt set er kommunerne på flere områder blevet mere imødekommende overfor de lokale virksomheder

  11-07-2016

  Skybrud uden lovkrav

  Når skybrud forårsager oversvømmelser, betyder det store tab for den enkelte borger såvel som for samfundet som helhed, derfor efterlyser Danske Anlægsentreprenører lovkrav om kommunale klimatilpasningsplaner

  06-07-2016

  Højdespringeren Horsens og dykkeren Morsø

  Horsens er rykket over 50 pladser op på ranglisten over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, mens Morsø har taget årets længste rutsjetur fra toppen mod bunden. Samlet set er kommunerne i Østjylland gået mest frem, mens kommunerne på Sjælland er gået mest tilbage, viser nye tal