Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ambitiøse krav skaber udvikling

Byggeriet betræder tænkningen i Industrialisering 4.0. Det kan være vejen til nye services samt en langt mere produktiv branche, der leverer på centrale samfundsudfordringer

 

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

 

80 pct. af Danmarks nationalformue er bundet i bygninger og infrastruktur, og den skal derfor passes og udvikles for, at vi kan vedblive at være et samfund, der gør sig gældende internationalt.

Bygge- og anlægsbranchen er derfor en meget væsentlig branche for Danmark. Den leverer de fysiske rammer for al aktivitet i form af effektive veje og infrastruktur, nye og renoverede bygninger, der danner rammer om vores liv, hvad enten vi er på arbejde, undervises eller hjemme i boligen. Og de fysiske rammer skal fungere, være sunde og tidssvarende, både når de etableres men også løbende over tid gennem vedligeholdelse og effektiv renovering.

Derfor er det vigtigt, at bygge- og anlægsbranchen formår at levere effektivt på væsentlige samfundsudfordringer som håndtering og genanvendelse af affald, energieffektivitet, grøn omstilling og klimatilpasninger. Det sker ikke uden en bygge- og anlægsbranche, som er produktiv og innovativ og er parat til at indfri høje ambitioner, når vi bygger, anlægger eller renoverer.

Branchen har længe arbejdet med ambitiøse krav fra bygherrer og lovgivere. Det har betydet, at branchen i dag gør sig gældende internationalt. Branchen eksporterer årligt for godt 55 milliarder kroner inden for byggevarer, entreprenør- og rådgiverydelser og har en hjemlig omsætning på over 200 mia. kr.

I dag er det nemlig sådan, at hvis man vil være med, så skal man kunne matche den globale konkurrence. Derfor vil der altid være fokus på at styrke produktiviteten, på at udvikle nye løsninger og give svar på centrale samfundsudfordringer. Digitalisering og arbejdsdeling i byggeriet bliver udviklet med det formål at styrke kvalitet og produktivitet. Producenter af byggematerialer bliver til systemleverandører, der både står for projektering, materialeproduktion og montage. Entreprenører inddrages tidligere i projekteringsfasen for at nyttiggøre viden om effektive produktionsmetoder og løsninger. Alt sammen understøttet af nye digitale arbejdsmetoder, der muliggør håndtering af store mængder data og som faktisk giver mulighed for at simulere et byggeri før det bygges fysisk.

Der er begyndende fokus på at arbejde med big-data, hvilket aktuelt nyttiggøres af, at fx de offentlige data gøres tilgængelige, så de kan anvendes ved udvikling af nye services og markeder. Byggeriet betræder således vejen ind i den såkaldte Industrialisering 4.0, hvor netop de digitale muligheder åbner for nye forretningsmuligheder og services.

Byggeriets svar på væsentlige samfundsudfordringer kommer fx til udtryk, når vi taler energi og miljø. Bygninger bruger 40 pct. af al den energi, der bruges i Danmark og 30 pct. af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen. Når Danmark aktuelt skal reducere sin CO2-udledning med 39 pct. frem mod 2030, så kommer byggebranchen til at spille en væsentlig rolle i form af energirenovering af den bestående bygningsmasse. På samme måde skal bygge- og anlægsbranchen være med til at udvikle løsninger, der muliggør, at byggeaffald kan nyttiggøres og genanvendes og dermed være med til at realisere visionerne om cirkulær økonomi.

Gevinsten ved at arbejde ambitiøst med centrale samfundsudfordringer er en international førerposition, der kan veksles til omsætning. Ambitiøse krav skaber således grundlaget for udvikling.