Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsgiverne tager imod invitationen

Hver fjerde oplyser, at de mangler opdaterede tegninger som grundlag for deres arbejde. Det kan da kun føre til spildtid ...

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

 

Invitation til udvikling af bedre bundlinje. Sådan betragter jeg resultatet af 3F’s rundspørge hos ganske mange af deres medlemmer. I en analyse, der er afrapporteret i rapporten ”Undersøgelse af arbejdsforhold i byggeriet”, har 3F kortlagt medlemmernes største udfordringer på deres arbejdsplads, og resultatet er en åben invitation til at effektivisere byggeriets produktion, skabe bedre bundlinje og øget produktivitet.

 

Det er selvfølgelig skræmmende, at 36 procent af de adspurgte medarbejdere oplyser, at de mangler relevant information for at kunne udføre deres arbejde, og hver fjerde oplyser, at de mangler opdaterede tegninger som grundlag for deres arbejde. Det kan da kun føre til spildtid eller arbejde, der i værste tilfælde skal omgøres – og begge dele er uproduktivt.

 

Medarbejderne i byggeriet har tilmed prioriteret de væsentligste udfordringer i deres hverdag på byggepladserne, som værende:

1) Planlægning af byggeprojektet

2) Tunge løft

3) Medinddragelse

4) Kommunikation

 

Som arbejdsgiver vil jeg tillade mig at oversætte dette til et udtalt ønske om at påtage sig mere ansvar og en mere aktiv inddragelse i produktionen fra medarbejderside. Det bør naturligvis mødes med en åben dør af byggeriets arbejdsgivere.

 

I ganske mange år – om ikke altid - har vi drøftet, hvorledes produktionen i byggeriet kan effektiviseres. Og der er ingen lette svar. Men det er da oplagt at tage medarbejderne på ordet og inddrage dem mere i produktionens planlægning og realisering for at afsøge, om ikke det kan bidrage til at høste positive resultater. Det kunne være dejligt, og det er jo, hvad de selv efterlyser.

 

Aktuelt gennemfører Dansk Byggeri og 3F et fælles projekt kaldet Bedre Bundlinje 3.0, hvor vi tilbyder virksomheder og deres medarbejdere et målrettet virksomhedsforløb - et forløb, der skal forløse effektiviseringspotentialerne i den enkelte virksomhed. Tilgangen til at realisere potentialet er mange og forskellige.

 

Til at realisere effektiviseringspotentialet er der via konkrete forløb i forskellige byggevirksomheder indsamlet erfaringer. Det kan omfatte aktiviteter som fx lean, bedre logistik, videndeling via digitale værktøjer, medarbejderudvikling og uddannelse. Der er ikke tale om et one-size-fits-all – men om tilbud om individuelle udviklingsforløb, som trækker på de mange erfaringer, der bliver samlet op i løbet af de mange udviklingsforløb, der har været gennemført inden for de seneste ti år.

 

Nu kigger byggeriet så ind i en ny tidsalder med digitale arbejdsmetoder, nye arbejdsdelinger i værdikæden i form af fx systemleverancer og øget industriel produktion samt ny teknologi i form af robotter, droner, og 3D print. Der er derfor næppe et bedre tidspunkt end nu til at tage imod invitationen fra medarbejderne som en kærkommen anledning til at skabe den nødvendige udvikling.