Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Biler, bønder og bygninger sidder med CO2-nøglen

Det Miljøøkonomiske Råd har fremlagt et bud på omkostningerne ved at realisere målsætningen om et Danmark baseret på fossilfrie energikilder i 2050. De miljøøkonomiske vismænd mener, at ekstraomkostningerne vil være cirka 16 mia. kr. om året

Dansk Byggeri kalder Det Miljøøkonomiske Råds regning på 16 mia. kr. om året for overkommelig.

- Det er væsentligt mindre end de økonomiske skræmmebilleder, der har været lagt frem i debatten om grøn omstilling. Og så skal de positive effekter ved at reducere CO2-udledningen trækkes fra omkostningerne. Det gælder fx  de ”ikke-kvotebelagte  sektorer”, nemlig de tre b’er - biler, bønder og bygninger, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri kvitterer for, at vismændene bl.a. peger på, at  indsatsen i de kommende mange år blandt andet skal samle sig om bygningsområdet, hvor reduktion af energiforbruget står centralt.

- Energiløsninger, der går ud på at bruge energi mere effektivt, vil altid være den bedste løsning for miljøet. Den energi, som vi ikke behøver at bruge på grund af effektivisering af forbruget, slår ud som rent plus på det endelige CO2-regnskab, forklarer Michael H. Nielsen.

Bygninger står i dag for 40 procent af det samlede energiforbrug, og bygge- og energibranchen har tidligere udarbejdet et omfattende initiativkatalog, der viser vej til reduktion af energiforbruget med helt op til 50 pct.

- Tiden er derfor til at følge den tidligere regerings strategiplan fra foråret 2014 op med en handlingsplan. Det vil være en naturlig politisk opfølgning af vismændenes anbefalinger. Det handler om, at vi energirenoverer bygninger, når vi alligevel foretager anden bygningsforbedring. Ved at kombinere almindeligt vedligehold og reparation med energirenovering bliver omkostningerne væsentlig mindre, og der opnås en langsigtet gevinst i form at lavere energiforbrug og mindre CO2-udledning, understreger Michael H. Nielsen med henvisning til netop anbefalingerne fra Det Miljøøkonomiske Råd om at øge fokus på de ikke kvotebelagte sektorer, når målet om den grønne omstilling frem mod 2050 skal realiseres.

For Dansk Byggeri er det en selvstændig pointe at få belyst de samfundsøkonomiske såvel som de privatøkonomiske forhold mellem på den ene side energibesparelser i bygninger og på den anden side udbygning af energisystemet med mere vedvarende energi.

- Det er klart, at der er en helt naturlig sammenhæng mellem bygninger og energisystemet, da fremtidens energisystem, der for en stor dels vedkommende vil være baseret på sol og vind, vil have behov for at lagre energi, når der er rigeligt af det - og omvendt kunne skrue ned for forbruget, når det ikke blæser. Her kan bygninger levere et væsentligt bidrag. Ikke mindst når vi får udviklet teknologier, der kan gøre bygninger endnu mere intelligente og energieffektive, slutter Michael H. Nielsen. 

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32