Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriet er oppe på den store klinge

Bygge og anlæg var med 1666 præsterede arbejdstimer i snit de flittigste af alle på arbejdsmarkedet i 2015. Status for byggeriet i 2015 var 2,7 pct. flere beskæftigede og 3,8 pct. flere arbejdstimer end i 2014

Ifølge Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab steg den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse i 4. kvartal med 12.400 personer. Opgjort i præsteret arbejdstid var der en fremgang på 0,7 pct. En samlet 2015-status viser, at beskæftigelsen steg med ca. 26.500 personer og den præsterede arbejdstid med 0,9 pct.

 

Der var 2.300 flere beskæftigede lønmodtagere i byggeriet i 4. kvartal end i 3. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving, og håndværkerne præsterede 2,2 pct. flere arbejdstimer end det foregående kvartal.

 

- Den kraftige stigning i præsteret arbejdstid i byggeriet på 2,2 pct. på et enkelt kvartal kan forklares både med det milde vejr og med omdannelsen af det hidtidige brede håndværkerfradrag, som fra nytår blev erstattet af en mere smal og grøn BoligJob-ordning. Det gav travlhed før lukketid for traditionelle renoveringer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, som glæder sig over, at ordningen videreføres, men han beklager det stop-and-go forløb, vi har været vidne til i 2012, 2014 og 2015.

 

- Vi må håbe, at der fremover er mere stabile rammevilkår både for forbrugerne og for håndværks- og servicevirksomhederne på det private renoveringsmarked, siger Bo Sandberg.

 

Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab tyder ifølge Dansk Byggeri også godt for byggebeskæftigelsen i år:

 

- Når arbejdstiden i 2015 er steget mere end beskæftigelsen, peger pilen - alt andet lige - mod flere nyansættelser de kommende kvartaler, og vi ser da også efterhånden stigende udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, siger cheføkonomen.

Byggeriet arbejder i snit 7,5 timer pr. arbejdsdag året rundt

Dansk Byggeri har beregnet branchernes gennemsnitlige præsterede arbejdstid i 2015. Her viser det sig, at bygge- og anlægsbranchen ligger helt i top med et snit på 1666 præsterede arbejdstimer. Det svarer til 7,5 timer dagligt året rundt med udgangspunkt i DA-LO-standardarbejdsåret på 223 arbejdsdage. Gennemsnittet for det samlede arbejdsmarked er 1406 timer i alt eller blot 6,3 timer pr. arbejdsdag.

 

- Det er ikke altid, at byggebranchen får anerkendelse for det store samfundsansvar, man løfter, fx hvad angår skabelsen af nationalformuen og uddannelse af lærlinge. Når vi ser på præsteret arbejdstid, så lykkes det i snit en håndværker - trods svingende konjunkturer og vejrlig - at præstere væsentligt flere årlige arbejdstimer end gennemsnittet i fx industri eller handel, siger Bo Sandberg.

 

Gennemsnitlig præsteret årlig arbejdstid pr. beskæftiget 2015, fordelt på brancher:

  • Bygge- og anlæg                          1666 timer
  • Landbrug mv.                               1643 timer
  • Industri                                          1572 timer
  • Videnservice                                1559 timer
  • Offentlig sektor                            1464 timer
  • Samlet arbejdsmarked                 1406 timer
  • Handel                                          1273 timer
  • Hotel/restaurant                            996 timer

Kilde: Dansk Byggeris egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks Arbejdstidsregnskab         

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32