Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriet omsatte for 218 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2015

Facit for bygge- og anlægsbranchens 2015-omsætning på hjemmemarkedet landede på 218,1 mia. kr. Procentvis er der tale om en moderat vækst på 4,2 pct. i forhold til 2014. Det er en lavere vækstrate end tidligere forventet, men det ændrer ikke på, at 2015 har været et ganske godt år for byggeriet

12-02-2016

Danmarks Statistik har udsendt foreløbige tal for omsætningen på hjemmemarkedet baseret på virksomhedernes momsindberetninger for december. Dermed kan der også gøres en samlet - om end foreløbig - status for erhvervslivets indenlandske omsætning i 2015.


 
- Omsætningstallene fra Danmarks Statistik er blevet nedjusteret, og de foreløbige tal viser en ganske beskeden nominel omsætningsvækst for det samlede erhvervsliv på blot 1,1 pct. i forhold til 2014. Hvis de tal holder stik også efter de kommende måneders konsolidering, er det en stor skuffelse for dansk økonomi, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og uddyber:
 


- Den hidtidige vurdering har nemlig været, at hjemmemarkedet endelig i 2015 begyndte at agere vækstmotor og dermed formåede at kompensere for den sløje eksportudvikling sidste år. Men vi har jo desværre også allerede set negative BNP-tal for 3. kvartal 2015 og senest en kraftig nedjustering af prognoserne for både 2015 og 2016 fra de økonomiske vismænd, siger Bo Sandberg.


 
Ifølge Danmarks Statistik er det hoteller, restauranter, rejsebureauer, rengøring og finanssektoren, der sammen med bygge- og anlægsbranchen trækker omsætningsudviklingen i positiv retning.


 
- Byggeomsætningen i 2014 er blevet opjusteret, og 2015-tallene er blevet nedjusteret. Det giver en lavere procentvis vækst i 2015 end tidligere forventet. I alt omsatte byggeriet for godt 218 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2015, og det indebærer en moderat vækst på 4,2 pct. i 2015, siger Bo Sandberg.


 
- Nedjusteringen i byggeriets omsætningsvækst ændrer ikke på, at 2015 har været et godt år for byggeriet, også selv om der fortsat er langt til fordums styrke og endnu længere til overophednings- og bobletendenser, siger cheføkonomen.


 
I 2015 har byggeriets beskæftigelses- og omsætningsudvikling fulgtes pænt ad. Der er kommet 7.100 flere beskæftigede svarende til en procentvis vækst på 4,8 pct., der matcher den indenlandske omsætningsvækst på 4,2 pct.


 
- Normalt skulle det forventes, at omsætningen vokser lidt kraftigere end beskæftigelsen, men vi ser i øjeblikket tendenser til, at virksomhederne gør ekstra meget for at holde på den eksisterende arbejdskraft med udsigten til bedre tider og større rekrutteringsudfordringer. Derfor steg beskæftigelsen i 2015 tilsyneladende ligeså meget som omsætningen, siger cheføkonom Bo Sandberg.


 
Dansk Byggeris årlige konjunkturprognose for 2016 og 2017 udkommer senere i februar.


 
Kontakt:
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65