Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Chikane eller tysk grundighed?

De entreprenante tyske miljøorganisationer deler deres bekymring med Scandlines, som helt naturligt har en interesse i at forsvare sin meget lukrative forretning med færgedriften, skriver branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører

Der er kommet 12.500 indsigelser mod Femernforbindelsen, og det store antal indsigelser synes overvældende for danskere. Det er dog ikke enestående i Tyskland, hvor der kom 130.000 indsigelser mod lufthavnen i Berlin og 160.000 indsigelser mod et jernbaneprojekt i Rhinen-dalen.

 

Hertil kommer så, at 90 % af indsigelserne indholdsmæssigt er næsten enslydende og helt åbenbart orkestreret og koordineret af tyske miljøorganisationer. Deres bekymring deles interessant nok ikke af Danmarks Naturfredningsforening, som ikke ser væsentlige grunde til miljøbekymring på grund af Femernforbindelsen.

 

De entreprenante tyske miljøorganisationer deler til gengæld deres bekymring med Scandlines, som helt naturligt har en interesse i at forsvare sin meget lukrative forretning med færgedriften. Scandlines bidrager da også til det økonomiske fundament for den tyske miljøorganisation NABUs indsats.

 

Mon ikke der i Tyskland foregår overvejelser, om hvorvidt man har et hensigtsmæssigt system til godkendelse af store infrastrukturprojekter? Også i Danmark er der god grund til en kritisk gennemgang af de danske regler, selvom det ikke er helt så slemt som i Tyskland.

 

Tag for eksempel Metrocity-projektet i København, som bliver til glæde for næsten en kvart million passagerer på et almindeligt hverdagsdøgn. Alligevel har projektet mødt modstand fra nogle af de naboer ved Marmorkirken, som vil få størst glæde af projektet både i form af bedre trafikforhold og betydelige prisstigninger på lejlighederne.

 

Beboernes klager blev især begrundet i støjgener, som ikke bare var generende, men også helbredstruende for beboerne i området. Klagerne forstummede dog, da beboerne kunne vælge mellem at slippe for støjgenerne ved genhusning, mens anlægsarbejdet stod på eller få en skattefri kompensation på op til 20.000 kr. om måneden. Næsten alle valgte den skattefri kompensation, som tilsyneladende fjernede truslerne mod helbredet.

 

Det er helt grundlæggende, at individets interesser skal tilgodeses. Men det er også vigtigt, at de regler, der skal sikre individets interesser, ikke anvendes i en chikanelignende kamp, der påfører samfundet urimelige byrder i form af økonomiske tab og forsinkelser af anlægsprojekter.

 

Derfor bør regeringen tage initiativ til en kulegravning af de mange regler for høring og indsigelser i forbindelse med store anlægsarbejder. Reglerne skal naturligvis give sikkerhed for den enkelte, men de skal ikke være et redskab, som bruges til at undergrave samfundets interesser.

 

Hvis de danske politikere finder et tidssvarende regelsæt på området, kan de måske eksportere det til Tyskland. De har tilsyneladende akut brug for hjælp.