Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri tror ikke på byggestatistikken

Statistikken for nybyggeriet er svær at blive klog på. Datagrundlaget er meget usikkert på grund af smøl med indberetningerne fra kommunerne til BBR, mener Dansk Byggeri

Ifølge de først offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik blev der i 2015 påbegyndt 1.200 færre boliger i etageejendomme end året før.
 
- Det er stik imod mine forventninger, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.
 
Boligmarkedet har været i fremgang i 2015 takket være den stigende beskæftigelse og den positive realindkomstudvikling samt de meget lave finansieringsomkostninger. Samtidig har markedet for projektlejligheder været hedt, ikke alene i København, men også i Aarhus, hvor priserne på nye lejligheder steg med henholdsvist ca. 25 % og ca. 15 % fra december 2014 til december 2015 ifølge opgørelser fra ”home”.
 
- På grund af den store efterspørgsel må man da forvente, at nybyggeriet stiger, og derfor skønner vi i Dansk Byggeri, at boligbyggeriet er steget fra 2014 til 2015, fortæller Finn Bo Frandsen.
 
Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret, BBR. Statistikfabrikken søger at korrigere for forsinkelserne, men denne korrektion er behæftet med usikkerhed, fordi der ikke er et fast mønster i forsinkelsernes omfang og årsager.
 
- Det er stærkt utilfredsstillende, at vi her i landet ikke kan måle aktiviteten ved nybyggeri ved at tælle antallet af påbegyndte boliger og ved at tælle antallet af påbegyndte kvadratmetre. Det meget usikre datagrundlag må skyldes mangel på kompetencer og mangel på engagement hos de mennesker, som ude i landets kommuner er ansat til at indberette til BBR, siger Finn Bo Frandsen og uddyber:
 
- Den usikre byggestatistik indebærer, at tal for investeringer i boliger bliver lige så usikre, og dermed bliver nationalregnskabet og tal for den økonomiske vækst også påvirket. Den dårlige byggestatistik er med andre ord ikke alene et problem for byggebranchen og Dansk Byggeri, men det er et problem for alle, som ønsker kendskab til udviklingen i dansk økonomi.
 
Kontaktinformation
Chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen, telefon 21 43 19 65
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65