Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Det haster med at relancere 2025-planen!

23 kvartaler i træk er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Således går det i små nøk den rigtige vej med færre i den erhvervsaktive alder på efterløn, dagpenge og førtidspension. Men det gør ifølge Dansk Byggeri bestemt ikke behovet for en ambitiøs 2025-plan mindre

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving, var der i 3. kvartal 741.000 offentligt forsørgede. Det er ca. 6.000 færre end det foregående kvartal og ca. 23.000 færre end for et år siden.

 

- 741.000 fuldtidspersoner svarer til 21 pct. af de 16-64 årige. Til sammenligning er de tilsvarende tal i Sverige og Tyskland 15-16 pct. af de 16-64-årige. Så i den statistik slås vi fortsat med fortidens synder, hvor vi i de gode tider i 00´erne forsømte strukturreformer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

- Tilbagetrækningsreformerne virker, og i de seneste 2-3 år har statistikken for offentligt forsørgede også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi bevæger sig entydigt i den rigtige retning, om end i et moderat tempo. Vi er nu rykket godt og vel frem til start, og der er marginalt færre på offentlig forsørgelse end i 2008, da finanskrisen satte ind, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, og samtidig begynder der også så småt at være knaphed på den fornødne kvalificererede arbejdskraft, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

 

- Det haster for den nye regering med at få relanceret en 2025-plan, der som minimum bør indeholde en fremrykning af højere pensionsalder, personskattelettelser målrettet de beskæftigede og anvendelse af best practice blandt kommunerne på førtidspensionsområdet. Alt sammen for at fastholde de beskæftigede på arbejdsmarkedet og flytte mennesker væk fra passiv forsørgelse, fastslår cheføkonom Bo Sandberg.

 

Kontakt:
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28503819
Pressechef i Dansk Byggeri, Mogens Hjelm, telefon 40299232