Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Energispareindsatsen undermineres af solvarme og varmepumper

En svækkelse af indsatsen for energibesparelser må ikke blive en generel tendens i den førte energipolitik

Af Camilla Damsø Pedersen 

 

Med PSO-aftalen blev der enighed om at imødekomme el-, naturgas- og fjernvarmebranchens forslag om, at energiselskabernes forpligtelser til energibesparelser reduceres fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ årlig. Dansk Byggeri har forståelse for, at en frivillig aftale med energiselskaberne er det muliges kunst, men en svækkelse af indsatsen for energibesparelser må ikke blive en generel tendens i den førte energipolitik.

 

Forhandlingerne om energiselskabernes spareindsats har stået på længe, og er stadig i fuld gang. Dansk Fjernvarme har stillet et krav om, at muligheden for at indregne kollektiv solvarme skal forlænges frem til og med 2018. Samtidig lægges der i forhandlingerne op til, at store varmepumper hos fjernvarmeværkerne også skal indregnes i energiselskabernes indsats.

 

Dansk Byggeri mener det er uholdbart, at energiproduktionsteknologier får en mere og mere dominerende rolle i spareindsatsen. Indsatsen er i forvejen ved at blive udvandet. I 2015 alene gik ca. 25 % af den samlede energispareforpligtelse til produktionsteknologier samt optimering af ledningsnet hos energiselskaberne. Tallet dækker over, at ca. 11 % af indsatsen gik til kollektiv solvarme, 11 % til konverteringer af varmekilder (fx fra oliefyr til fjernvarme) og 3 % til ledningsoptimering.

 

Vi skal huske, at hver gang der indberettes en kWh som følge af fx etablering af kollektiv solvarme, tages der en kWh fra reelle besparelser ude i virksomhederne og husstandene. Besparelser der kommer den almindelige husejer til gavn og øger virksomhedernes konkurrenceevne. Det står ellers meget klart i energiaftalen fra 2012, at energiselskabernes indsats skal målrettes mod eksisterende bygninger og erhverv. Lad os holde fast i den hensigt.

 

Ser man på Dansk Fjernvarmes egne analyser er der allerede meget der tyder på, at etablering af kollektiv solvarme vil tage fart uanset om besparelsen kan indgå i energiselskabernes spareindsats. Er dette tilfældet vil vi hurtigt se, at en større og større del af spareindsatsen vil gå til kollektiv solvarme. Vel og mærke kollektiv solvarme, der var kommet alligevel.

 

Der er ingen tvivl om, at solvarme og varmepumper vil være vigtige for omstillingen af Danmark til at være uafhængig af fossile brændsler. Men ligesom vindmøller, solceller og højeffektive kraftvarmeværker ikke er en del af energiselskabernes energispareindsats, så bør kollektiv sol og varmepumper i fjernvarmen heller ikke være det.

 

En analyse fra Aalborg Universitet har vist, at hvis målet om 100 % vedvarende energi i 2050 skal nås omkostningseffektivt, så bør der opnås 40 % besparelser i varmeforbruget. Dansk Byggeri kan på den baggrund kun opfordre til, at aftaleparterne holder fast i, at energiselskabernes indsats har til formål at reducere energiforbruget, og ikke understøtte udvalgte energiteknologier.

 

Energiselskabernes spareindsats bør således målrettes, så den i langt højere grad er med til at realisere de potentialer, der er for energibesparelser i vores bygninger og erhverv. Især bør energibesparelserne med lange levetid have langt større betydning i energispareindsatsen. Det nedjusterede sparemål bør selvfølgelig tilsvarende opvejes af andre initiativer, der medvirker til fremme af energibesparelser. Ellers kommer vi ikke i mål i 2050 på den mest omkostningseffektive måde.