Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er infrastrukturprojekter rentable?

En ny analyse af Kraka gennemgår det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter. Nogle af projekterne er besluttet, mens andre er under overvejelser eller måske droppet. Analysen giver et overblik over hvilke projekter, der bør prioriteres

Kraka har for Dansk Byggeri analyseret de danske infrastrukturprojekter. I analysen tager Kraka udgangspunkt i projekternes interne rente, for derved at kunne sammenligne dem på tværs. Ved at benytte den interne rente, er det muligt at vurdere hvilke projekter, der er mest attraktive og derfor bør prioriteres højest. Samtidig kan man se, om der er projekter, som man ikke skal gå videre med, da de på sigt forventes at give et negativt afkast.

 

Bidraget fra Kraka er således primært et overblik over, hvordan man kan prioritere imellem projekterne. Det er et overblik, der er tiltrængt, da Produktivitetskommissionen har vurderet, at 40 % af midlerne til infrastrukturprojekter i perioden fra 2002 til 2013 er anvendt på urentable projekter og har medført et samfundsøkonomisk tab på 21 milliarder kroner.

 

- Reelt er det fornuftigt at gennemføre alle projekter, der har en intern rente på 4 % eller mere. Men i en verden med begrænsede offentlige midler er det ikke realistisk – der er ikke penge til det hele. I stedet kan man med udgangspunkt i en oversigt, som den Kraka har lavet, starte fra toppen. Med det menes der, at man først gennemfører de mest rentable projekter, og derefter arbejder sig igennem listen indtil budgettet er anvendt, siger analysechef Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri.

Læs Krakas analyse: 'Danske infrastrukturinvesteringer efter intern rente'

 

Læs resumé af Krakas analyse

 


Kontakt
Analysechef Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri, telefon 21 26 66 34

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32