Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er infrastrukturprojekter rentable?

I en ny analyse af Kraka gennemgås det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter. Nogle af projekterne er allerede besluttet, mens andre er under overvejelser eller måske droppet. Analysen giver et overblik over hvilke projekter der bør prioriteres

 

I analysen tager Kraka udgangspunkt i projekternes interne rente, for derved at kunne sammenligne dem på tværs. Ved at benytte den interne rente, er det muligt at vurdere hvilke projekter, der er mest attraktive og derfor bør prioriteres højest – samtidig med, at man kan se, om der er projekter, som man ikke skal gå videre med, da de på sigt forventes at give et negativt afkast.

 

Bidraget fra Kraka er således primært et overblik over hvordan man kan prioritere imellem projekterne. Det er et overblik, der er tiltrængt, da Produktivitetskommissionen har vurderet, at 40 % af midlerne til infrastrukturprojekter i perioden fra 2002 til 2013 er anvendt på urentable projekter, og har medført et samfundsøkonomisk tab på 21 mia. kr.

 

Reelt set burde man gennemføre alle projekter, der har en intern rente på 4 % eller mere. Men i en verden med begrænsede offentlige midler er det ikke realistisk – der er ikke penge til det hele. I stedet kan man med udgangspunkt i en oversigt, som den Kraka har lavet, starte fra toppen. Med det menes der, at man først gennemfører de mest rentable projekter, og derefter arbejder sig igennem listen indtil budgettet er anvendt.

 

Gennemgåede infrastrukturprojekter:

 

 

Anbefalinger

 

  1. Fra offentlig side skal en oversigt over rentabiliteten i de potentielle infrastrukturprojekter vedligeholdes
     
  2. Der skal laves flerårige investeringsplaner for de kommende projekter
     
  3. Man skal overveje alternative finansieringsformer
      
  4. Evaluer de store projekter

 

 

 

 

Kontakt

Andreas Fernstrøm
Analysechefafe@danskbyggeri.dk72160144Analyseafdelingen

Se analyse

Læs Krakas analyse: 'Danske infrastrukturinvesteringer efter intern rente'

Her

Læs resumé af Krakas analyse

Her