Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er kommunerne fortsat relevante?

Kommentar af erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri, fra Morgenavisen Jyllands-Posten

Nu har vi lagt Kommunernes Landsforenings årlige topmøde i Aalborg bag os. For os, der får vores løn for at arbejde med at sikre erhvervslivet gode vilkår, var udbyttet desværre begrænset. Vi fik dog et kig ind i et univers af selvcentreret offertænkning, der set med erhvervslivets briller var en nedslående oplevelse.

 

Det altoverskyggende emne var ikke flygtninge eller ”kvaliteten af de kommunale løsninger”, men det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det blev af KL-formand Martin Damm oversat til nedprioriteringsbidrag. Samtidig var der ingen løsninger i debatten, som i stedet fremstod som én lang diskussion om penge til og fra staten. Set fra erhvervslivets side er dét en intern offentlig diskussion, der bør sammenlignes med, at to afdelinger i samme firma diskuterer fordelingen af en faktura.

 

Der er fair nok, at kommunerne oplever, at de bliver presset økonomisk af regeringen. Men det er jo ikke nyt, det er vel nærmest en permanent tilstand. Det overraskende var tonen og den kommunale forurettelse over krav om effektivisering. Og så det ganske fravær af diskussion om løsninger. Her vil man som erhvervsmand gerne minde om, at effektvisering og løsninger på økonomiske problemer såmænd er hverdag i den private sektor – ikke mindst i de kriseår vi har været igennem.

 

Erhvervslivet har faktisk en hel del at byde på i forhold til mange af de kommunale udfordringer. Jeg vil gerne kvittere for et konstruktivt samarbejde med rigtig mange kommuner i hverdagen. Men på topmødet i Aalborg var det slående, at kammertonen åbenbart var det, man på godt dansk vil kalde klynk og brok. Der kan være behov for at få afløb for forurettelse, men det omfang, som det antog, gør desværre kommunerne blinde for at se de mange muligheder, der er ved at se længere end egen baghave.

 

Det var slående, at erhvervslivet ikke blev nævnt - bortset fra at det er her, at de mange rigtige jobs til flygtninge skal skabes. Og dét blev i øvrigt taget for givet. Der var ikke ét ord om øget samarbejde eller en invitation til dialog med erhvervslivet om bedre og effektive løsninger.

 

Sagt lige ud: Hvis det, der kom på bordet i Aalborg, er niveauet for, hvordan de store samfundsudfordringer adresseres, når kommunerne er sammen, så er de hastigt på vej ud i irrelevans. De er tillagt en række opgaver, som de løser med store forskelle i kvalitet og forbrug. Og desværre er netop disse forskelle i sig selv ofte et problem. Derfor bør kommunerne og KL tænke sig godt om.

 

Det er fx noget sludder at gøre omprioriteringsbidraget til den største udfordring. Der kommer ikke flere penge, så derfor skal fyndigheden samle sig om at finde løsninger. Måske omprioriteringsbidraget kan stimulere til endnu mere videndeling, og at kommunerne går i takt med fortolkninger og administration. For os med rødder i den private sektor er det trist, at potentialet i samarbejde med virksomheder helt bliver overset.

 

Hvis ikke kommunerne ser ud over sin egen verden, gør de sig til en del af problemet mere end en del af løsningen. Og det er der næppe nogen, der ønsker, for kommunerne har mange vigtige opgaver. Dansk Byggeri ønsker det bedste for kommunerne og mere samarbejde, men det er helt op til kommunerne at gøre sig relevante og vise, at de kan se løsninger i at samarbejde. Det er jo, når man er udfordret, at dét skal virke.