Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er opsvinget slut før det kom i gang?

Dansk Byggeri kalder det dramatisk, men ikke spor overraskende, at Det Økonomiske Råd nu nedjusterer den forventede BNP-vækst til 1,1 procent for 2016. Det er næsten en halvering af rådets vurdering fra vismandsrapporten i oktober

10-02-2016

Der har været mange væsentlige økonomiske begivenheder siden seneste vismandsrapport i oktober, og der er stadig længe til den næste ordinære rapport i maj. På den baggrund har DØR, med den nye overvismand Michael Svarer i spidsen, udarbejdet en opdatering af formandskabets konjunkturvurdering og vurdering af de offentlige finanser - dog uden politikanbefalinger.

 

- Vi hilser vismændenes initiativ med en opdateret økonomisk prognose uden for de normale terminer velkommen. Det er en fin, proaktiv tilgang til spørgsmål om fx oliepris og flygtningestrømme, om end der ikke er tale om begivenheder, der i økonomisk dramatik tåler sammenligning fx med finanskrisens udbrud i 2008, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri og fortsætter:

 

- Det er en markant nedjustering af vismændenes vækstskøn både for 2015 og for i år. Og hvis den økonomiske vækst endnu engang skuffer med et sløjt plus på kun 1,1 pct. i 2016, så kan vi føje endnu et år til den føljeton af nedjusterede vækstprognoser, der nu har varet i seks år. Ganske vist er arbejdsmarkedet stadig den kraftige solstråle i det økonomiske tusmørke, men det er et åbent spørgsmål, om opsvinget er slut, før det for alvor kom i gang?

 

Dansk Byggeri mener, at halveringen af vækstprognosen for 2016 tydeligt illustrerer, at dansk økonomi endnu ikke er i et selvbærende opsving. Vi har formentlig lagt finanskrisen bag os, men vi befinder os stadig i et lavvækstpræget Ingenmandsland forud for et eventuelt decideret opsving. Derfor er det også nødvendigt med en mere offensiv investeringspolitik.

 

- Set i det lys er det beklageligt, at der skrues ned for ambitionerne på investeringsområdet. Et dyk i de offentlige investeringer på 7,0 procent i 2016 kan naturligvis mærkes. Vi er bekymrede over udskydelsen af fx Storstrømsbroen, letbanen i Ålborg og Femern-forbindelsen. Vi advarer mod at tro, at man kan finjustere aktivitetsvirkningen af de offentlige investeringer og anbefaler, at der bliver kigget på investeringerne i forhold til, om de giver tilstrækkelig samfundsmæssig forrentning.

 

DØR har i den nye ekstraordinære prognose også skruet kraftigt ned for forventningen til de private erhvervsinvesteringer både i 2016 og i 2017, og selv med de nedjusterede skøn er det Dansk Byggeris vurdering, at DØRs investeringsforventninger på +4,8 pct. i 2016 og +6,4 pct. i 2017 er til den optimistiske side.

 

- I det lys er det sænkede ambitionsniveau i offentlige investeringer så meget desto mere beklageligt, når der langt fra er en garanti for, at de private investeringer i stedet vil rejse sig som en Fugl Føniks. Sagt på en anden måde er det ærgerligt, at man skruer ned for de offentlige investeringer før de private har rejst sig, slutter Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri er enige med DØR i udsigterne til et gradvis forøget pres på arbejdsmarkedet, men understreger, at der endnu ikke er grund til at tale om generelle flaskehalse i byggeriet.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32