Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Erhvervslivets bilinvesteringer i overhalingsbanen

Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange personbiler som i 1. halvår 2016. Også investering i varebiler er i fremgang, om end fra et lavere udgangspunkt. Dansk Byggeri tolker begge dele som stigende økonomisk optimisme

Ifølge Danmarks Statistik har bilsalget til erhvervslivet kørt i højt gear både i 2014 og 2015, men ser ud til at blive overgået i 2016. Fra juli 2015 til juni 2016 er der nyregistreret 89.900 personbiler i erhvervslivet. Det indebærer en kraftig stigning på 14,8 pct. i forhold til de foregående 12 måneder. For varebilerne er der også tale om en markant stigning på 14,2 pct. det seneste år, men her dog fra et lavere udgangspunkt.

- Der er 35.500 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets investering i nye biler indikerer en pæn tro på fremtiden, også i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhverv er formelt set ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlæg er den af de større brancher, som efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, både til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

- Det er varebiler mellem 2 og 3 tons, der sælges flest af – ca. 15.600 i de seneste 12 måneder - og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede håndværksvirksomheder, der udgør rygraden af det danske erhvervsliv, siger Bo Sandberg.

En vigtig faktor bag stigningen i erhvervenes nyanskaffelse af biler er, at det er blevet mere favorabelt at lease nye biler. Man bør derfor være påpasselig med at sammenligne i forholdet 1:1 i forhold til tiden før finanskrisen. I dag er således godt 72 pct. af de nyregistrerede personbiler til erhvervene leasede. Til sammenligning var den tilsvarende procentandel i 2007 og 2008 omkring 50 pct.

- Når antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet i 2016 har lagt sig ud i overhalingsbanen, skyldes det både stigende leasingtilbøjelighed og forbedrede økonomiske konjunkturer. For alt andet lige, kræver det en positiv økonomisk fremtidsforventning, før en virksomhed investerer i en ny bilpark, siger Bo Sandberg.

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Kommunikationskonsulent Mette Skovgaard Petersen, Dansk Byggeri, telefon 30 27 37 01