Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få den handlingsplan sat i gang

Dansk Byggeri kalder det oplagt at sætte et reorganiseret Energispareråd i spidsen for udarbejdelse af en handlingsplan for energirenovering af bygninger

I maj 2014 lancerede den daværende regering ”Strategi for energirenovering af bygninger”. Strategiplanen har siden lanceringen levet et stille og ret ubemærket liv, hvilket er ærgerligt al den stund, at strategiplanens 21 initiativer var tiltænkt at skulle reducere energiforbruget i bygninger med 35 pct. frem mod 2050.

 

Forud for lancering af strategiplanen havde bygge- og energibranchen udarbejdet et såkaldt initiativkatalog med næsten hundrede konkrete forslag – en proces, hvor mange aktører havde bidraget aktivt, og hvor det var vurderingen, at det ville være muligt at reducere energiforbruget i bygninger med helt op til 50 pct. frem mod 2050.

 

- Ikke uden grund var der i såvel bygge- som energibranchen skabt forventninger om, at strategiplanen ville blive fulgt op af en handlingsplan. Denne handlingsplan er imidlertid aldrig kommet. Strategier uden handlingsplaner har sjældent vist sig at have effekter. Det er også resultatet af Strategi for energirenovering af bygninger. Der er sket ganske lidt, men det kan der laves om på, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, og uddyber:

 

- Når vi i disse dage diskuterer, om det er fornuftigt at nedlægge Energisparerådet, så melder tanken sig: Var det ikke en oplagt opgave for et reorganiseret Energispareråd at udarbejde en handlingsplan for energirenovering af bygninger. Ministeriet mener jo, at rådet har savnet noget fornuftigt at give sig til, og at anbefalingerne fra rådet sjældent har kunnet bruges af ministeren. En handlingsplan må siges at være både fornuftig og brugbar.

 

Dansk Byggeri foreslår derfor, at rådet straks bliver reorganiseret med henblik på at påtage sig den væsentlige opgave at udarbejde en handlingsplan, som alle har savnet siden strategien blev præsenteret i foråret 2014.

 

- Så kan energiministeren plukke de elementer, som han finder relevante og dermed sætte handling bag en så vigtig opgave som energirenovering af bygninger. Det savnes og her er et forslag, som Energisparerådet hurtig bør kunne finde ud af at løfte og levere på, siger Michael. H. Nielsen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32