Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Finanslovsforslag i skyggen af 2025-planen

Finanslovsforslaget drukner i den langsigtede 2025-plan, og mange af de spændende elementer er allerede velkendte nyheder. Dansk Byggeri giver dog også bestået karakter til finanslovsforslaget

Dansk Byggeri glæder sig over, at regeringen tilsyneladende har lyttet og har droppet mange af de besparelser, der var bebudet på infrastrukturområdet.

 

- Det er positivt, at regeringen foreslår en udvidelse af E45-motorvejen mellem Aarhus og Skanderborg og en forundersøgelse af den østlige ringvej i København. Begge er projekter med et godt samfundsøkonomisk afkast, som Dansk Byggeri har anbefalet. Vi finder det ærgerligt, at der skrues ned for ambitionerne i Togfonden. Vi vil nu nærmere analysere detaljerne i forslaget, siger Lars Storr-Hansen og tilføjer:

 

- Hvis produktiviteten i Danmark skal løftes, kræver det en moderne, godt vedligeholdt og fremtidssikret nationalformue. Og her halter især vejvedligeholdelsen efter.

 

Regeringen har selv valgt at lancere den store og meget ambitiøse 2025-plan oveni finanslovsforslaget for 2017, og det betyder at finansloven drukner lidt i 2025-perspektiverne.

Fokus i årets finanslovsforslag er kræftplanen, den nationale sikkerhed i en usikker verden og et helt nødvendigt forsøg på at genoprette tilliden til vores skattevæsen.

 

Dansk Byggeri er tilfreds med den overordnede dosering af finanspolitikken i 2017. Isoleret set foreslås en mikroskopisk stramning på 0,1 pct. af BNP, hvilket ligger i tråd med, hvad der tidligere er foreslået, og skal ses i lyset af en meget ekspansiv pengepolitik med lave renter så langt øjet rækker og et arbejdsmarked og boligmarked, der er i bedring.

 

Vanen tro indeholder finanslovsforslaget også en udmøntning af allerede indgåede aftaler i årets løb.

 

- Det gælder aftalen om praktikpladser i trepartsaftalen om at skaffe 8-10.000 nye praktikpladser på de områder, hvor der ventes mangel på faglært arbejdskraft. Og vi glæder os også over detaljerne i finanslovforslaget, som når fx omkostningsdækningen i skattesager vender tilbage i 2017, så det ikke længere skal koste penge at vinde en retssag over SKAT, siger Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32