Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fornuftigt at undersøge energispareordningen

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af energispare-ordningen, som energiselskaberne administrerer. Ordningen indebærer, at energiselskaberne skal realisere energibesparelser hos slutbrugerne af energi

Dansk Byggeri hilser en undersøgelse af energispareordningen velkommen. Der er tale om mange penge, og derfor er det naturligt at se forbruget efter i sømmene.

- Det er fornuftigt, at statsrevisorerne ser på, hvordan de knap 1,6 mia. kr., der opkræves hos energiforbrugerne, rent faktisk bliver brugt. Der er store potentialer for energibesparelser både i erhvervslivet og i vores bygninger, og det er selvfølgelig vigtigt, at pengene bruges bedst muligt, siger Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri.

Energistyrelsen har årligt udført en stikprøvekontrol af energispareindsatsen. Den seneste undersøgelse viste fejl i 37 % af de 150 undersøgte tilskudsprojekter fra 2014.

- Det er dybt beklageligt, at der er fejl i så mange af de undersøgte energispareprojekter, og derfor er der også behov for at se på, i hvor stort et omfang der har været tale om misbrug af tilskud til energibesparelser eller omgåelse af reglerne, siger Michael H. Nielsen.

Der pågår i øjeblikket politiske drøftelser om energispareordningen. Regeringen har foreslået, at energiselskabernes samlede årlige mål bliver reduceret til 10,1 PJ. Indtil der foreligger en ny politisk aftale, er det eksisterende mål gældende, og forpligtelserne er dermed fortsat 12,2 PJ i perioden 2015 – 2020.

- Dansk Byggeri mener, at der er behov for at se energispareordningen efter i sømmene og se på, hvordan den kan justeres hensigtsmæssigt. Men at udhule ambitionsniveauet for energibesparelser er absolut ikke den rette vej at gå, hvis Danmark skal nå sit mål om at være fri af fossile brændsler i 2050, siger Michael H. Nielsen.

Han peger samtidig på, at statsrevisorerne i deres vurdering af energispareordningen skal se det som en del af en langsigtet indsats, der skal understøtte Danmarks målsætning om at bevæge sig i retning af at blive fri af fossile energikilder.

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32